Vers napról napra - 1. hét

A Vers napról napra első heti ajánlója
 

Január 2., hétfő
Rónay György
„Rónay György „szerencsés alkat” volt egy szerencsétlen korban. Megért két világháborút, egy hidegháborút és több diktatúrát. Ragadt rá a honi és világirodalmi műveltség, a történelmi, irodalom- és vallástörténeti, – elméleti tájékozottság. Tudását egyszemélyes intézmény módjára hintette szét szűkebb és tágabb környezetében.” – írta tanulmányában Alföldi Jenő.

Rónay György verseit Mécs Károly mondta el.

Hallgassa meg!

Január 3., kedd

Nagy Gáspár

10 éve halt meg Nagy Gáspár. „ Hitelét adta annak, ami lappang – ami még most sincs meg. A költészet, bizonyította valaki ismét, azért is van, hogy ne ajtóstul rontsunk a házba, ne fejjel a falnak.” – írta róla Tandori Dezső. Nagy Gáspárt hallják.

– Észrevétel
– A 7. nyilvánosságban
– Sivatagi szópor
– Mellékes dal

Hallgassa meg!

Január 4., szerda

Nemes Nagy Ágnes
„Mindenki kétségbe vonja a mestersége értelmét egyszer-kétszer életében. Azt hiszem, aki ír, állandóan kétségbe vonja. De persze ír tovább, mert mit tehetne mást, azért ír, amiért a szél fúj. Hiszen nem célból ír az ember, hanem okból.”- mondta Nemes Nagy Ágnes.

A költőnő verseit Ráczkevei Anna mondja el.

Hallgassa meg!

Január 5., csütörtök

Ady Endre
„Mindent el akartam mondani, ami ma élő magyar emberben támadhat, s ami ma élő embert hajt, mint szíj a gépkereket” – írja Ady egyik önéletrajzában. Különbséget tett tehát az emberek két csoportja között: ember és magyar ember. Persze nem valamiféle hipersovinizmust vallott be ezzel, hanem azt, hogy őbenne két költő lakik. Az egyik egy eltűnőben lévő nyelv világirodalmi rangú költője, a másik egy eltűnőben lévő nemzeti történelem hőse. Az egyiket meg lehet a magyar történelem nélkül érteni, a másikat nem. Az egyik egy nagy költő, a másik egy nemzeti próféta. Az egyiket nehéz lefordítani, a másikat lehetetlen. – írta Ady Endréről Kemény István költő.

A verseket Papp Zoltán előadásában hallják.

Hallgassa meg!

Január 6., péntek
Beney Zsuzsa
„Beney Zsuzsára az évek nehéz, mások számára talán elviselhetetlen súlyú terheket róttak. A történelem és életének eseményei érzékennyé tették sorsának és mások sorsának átélésére. Istenkereső lélek volt. Szemében mintha állandó fájdalom lángolt volna, ugyanakkor nemcsak önmagát, hanem azt is, akihez szólt, belső derű, nyugalom és bizonyosság töltötte el.” – írta Tüskés Tibor irodalomtörténész. Beney Zsuzsa utolsó verseiből Venczel Vera olvas fel.

Hallgassa meg!

Január 7., szombat

Kányádi Sándor
„Az a meggyőződésem, hogy nincsen külön gyermekvers és felnőttvers, gyermekirodalom és felnőttirodalom. Vagy van vers, vagy nincs vers. Számomra mindig az volt a fontos, akármilyen irodalmi divatok is voltak, hogy az én megboldogult négyelemis édesapám – aki nagy versolvasó volt – megérti-e a költeményeimet.” – mondta egy 80. születésnapján készült beszélgetésben Kányádi Sándor.

A költő verseit Molnár Piroska és Gyabronka József mondja el.

Hallgassa meg!

Január 8., vasárnap

Ószékely népballadák
„A versmondáshoz hatalmas bátorság kell, mert ott még az a szerepálca sincsen, amelyik a színdarabban. Cserébe viszont, míg a színházban a rendező elképzelését valósítjuk meg, a versnél csak az van, amit mi szeretnénk.” – mondta Kubik Anna. Előadásában két ószékely népballadát hallanak.

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth – január 2-8., 20:53

Korábbi adások >>>

Olvasson tovább