Vers napról napra - 51. hét

A Vers napról napra 51. heti ajánlója

December 19., hétfő
Vas István
“Idővel majd kétségtelen és köztudomású lesz, kik is voltak, akik a legmagasabb fokon képviselték a XX. század második felében a Magyar Parnasszust. Csaknem bizonyos, hogy ezek közé tartozik Vas István is, akire talán majd úgy emlékezik az eljövendő irodalomtörténeti-esztétikai értékelés, hogy nála ötvöződött szerves egységgé a magyar nemzeti hagyomány, a világirodalmi klasszikus távlat és mindaz, amit az avantgárd törekvésekből a logikus elme hasznosítani tud „-Hegedűs Géza. 1991 decemberében halt meg Vas István. Versét Végvári Tamás előadásában hallják.
– Summa fidei

Vas István versét Végvári Tamás mondta el.

Hallgassa meg!

December 20., kedd

Babits Mihály 

„Az idegennek, ki még semmit se hallott magyarul és nem tudja, milyen átfogó szellemünk, milyen testvéri a mi bánatunk minden emberével, milyen teljes és mély rímeink zenéje, legszívesebben Babits verseit mondanám el.” – mondta 1921 Karácsony napján a Zeneakadémiai Babits ünnepségen Kosztolányi Dezső. Babits Mihály versét Básti Lajos mondja el.
– Téli barlang

Babits Mihály versét Básti Lajos mondta el.

Hallgassa meg!

December 21., szerda

Juhász Gyula
„Juhász Gyula költészete is egyenetlen. De éppen ez az egyenetlenség, ez a szabadság tette lehetővé, hogy temperamentumának legsajátságosabb, legrejtettebb elemei napfényre kerüljenek. Így ismerhettük meg őt olyannak, amilyen valójában. Így ismerhettünk meg minden oldalról egy embert, aki itt él közöttünk remény és reménytelenség között dobálódzva, akinek elhisszük szavát, aki szabadjára engedett szavain túl benső akcentusával megérintette azt, ami ennek a korszaknak a panaszolni valója; aki költő.” – írta Illyés Gyula. Juhász Gyula verseit Kohut Magda mondja el.
– Téli éjszakákon
– Betlehemi üzenek a vakoknak
– Mindenkinek

Juhász Gyula verseit Kohut Magda mondta el.

Hallgassa meg!

December 22., csütörtök

Lázár Ervin
10 éve halt meg Lázár Ervin.
„Ha abból a tükörből néztük a világot, amelyet ő tartott, ha a műveiből, ha az ő szemével néztük – mást láttunk! Káprázatosan különöset, játékosabbat, vidámabbat, gyerekesebbet. Sóvárgó szívvel és sóhajtva megállapíthatjuk, hogy jobb volt a világ, amikor közöttünk élt – derűsebb, könnyűbb és könnyelműbb. Istenem, hányszor derítette fel komor képünket mindig mosolyra kész kedélyével, hányszor kerültük meg a mohos falakat könnyelmű jókedvvel, mielőtt ránk omolnának.”– Csukás István . Mit ugrálsz hideg? Császár Angelát hallják.
– Mit ugrálsz hideg

Lázár Ervin történetét Császár Angela mondta el.

Hallgassa meg!

December 23., péntek

Balla Zsófia
„Nem az tesz büszkévé, amit másokért tettem, csupán az bánt, amit elmulasztottam.” – írta Balla Zsófia. Őt hallják.
– Szegények karácsonya
– A szünet csodája

Balla Zsófia mondta el verseit.

Hallgassa meg!

December 24., szombat

Karácsony – Szenteste
“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. ” – János evangéliuma 3.16
– Weöres Sándor: Betlehem 1.30 Császár Angela és Papp János
– József Attila: Betlehemi királyok 1.42 Papp János és Császár Angela
Weöres Sándor és József Attila versét Császár Angela és Papp János mondta el. A műsort BM, Kakó gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

December 25., vasárnap

Karácsony
Az ember kivételes lény. Pillanatról pillanatra rászabott életét, azt, amitől percre se tud megszabadulni, kell pillanatról pillanatra kiérdemelnie, megtalálnia. Életünk e terhes és fölemelő ellentmondásának egyik legszebb diadala, értékmérője: a valóban megtalált ünnep. A valódi ünnep: az idő és az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de e nélkül a “pillanat” nélkül puszta körforgásba merül vissza naptárunk. – Pilinszky János.
– Babits Mihály: Karácsonyi ének
– Nagy Gáspár: Hótalan a hegyek inge
– Sík Sándor: A napkeleti bölcsek

Babits Mihály, Nagy Gáspár és Sík Sándor versét Császár Angela és Papp János mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth – december 19-től december 25-ig – 20:53

Korábbi adások >>>

 

Videó ajánló

Olvasson tovább