Virtuózok 2016

Játékszabályzat - Virtuózok 2017

I. A Virtuózok 2017 (a továbbiakban Verseny) műsorban történő jelentkezés feltételei

1, A Versenyre jelentkezők (a továbbiakban Jelentkező) három korcsoportban bizonyíthatnak:

  • I. KICSIK 2002. június 1. és 2010. május 31. között születettek
  • II. TINIK 1997. június 1. és 2002. május 31. között születettek
  • III. NAGYOK/Hangszer 1992. június 1. és 1997. május 31. között születettek/
  • NAGYOK/Ének 1989. június 1. és 1997.május 31. között születettek

1, A Jelentkezők csak egyéni produkcióval indulhatnak.

2, A Versenyre a XVII. és a XX. század között élt zeneszerző szabadon választott darabjával lehet jelentkezni. Az előadott zenemű hossza minimum kettő, maximum öt perc lehet. Elvárás továbbá, hogy az előadott zenemű képviselje a klasszikus zenei értékeket.

3, A Jelentkező az alábbi hangszerek közül választhat: BLOCKFLÖTE, FUVOLA, OBOA, KLARINÉT, SZAXOFON, FAGOTT, KÜRT, TROMBITA, HARSONA, TUBA, HEGEDŰ, BRÁCSA, CSELLÓ, NAGYBŐGŐ, ZONGORA, CSEMBALO, CIMBALOM, HÁRFA, GITÁR, HARMONIKA, ÜTŐHANGSZEREK, MAGÁNÉNEK.

A jelentkezési határidő: 2017. január 10.

II. Jelentkezés menete:

1. A jelentkezés a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon keresztül történik, az ott található online jelentkezési adatlap kitöltésével és egy videó feltöltésével a versenyző által előadott zeneműről. Fontos, hogy a Jelentkező által feltöltött videó kép- és különösen a hangminősége a produkciójának megítélése szempontjából a lehető legmegfelelőbb legyen. A feltöltött videofelvételeket részletekben vagy egészében a közszolgálati médiaszolgáltató később szabadon felhasználhatja a Virtuózok műsorával kapcsolatos televíziós híranyagokban, montázsokban, vagy a műsor internetes honlapján.

2. A kiskorú Jelentkezőnek a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon található szülői beleegyező nyilatkozatot is csatolniuk kell.

3. A jelentkezéshez minden segítséget megad a weblap útmutatója.

4. Aki nem tud online jelentkezni, postai úton is elküldheti jelentkezését. Produkcióját DVD-n vagy pendrive-on várjuk.

Címünk:
MTVA – Virtuózok
1037 Budapest
Kunigunda útja 64.

III. A VÁLOGATÁS MENETE:

1.) A jelentkezési határidő: 2017. január 10.

2.) A jelentkezések lezárásától 2017. január 20 – és 2017. február 5. között előzetes egyéni meghallgatásokra kerül sor Budapesten és néhány vidéki városban. A meghallgatást egy szakemberekből álló zsűri végzi, ami televíziós műsorkészítőkből és klasszikus zenei végzettséggel rendelkező szakemberekből áll.

3.) Az egyéni meghallgatások után, legkésőbb 2017. február 15-ig visszajelzünk telefonon és/vagy válaszlevélben a Jelentkezőknek.

4.) Azok a Jelentkezők, akik szakmai tudásuk alapján továbbjutnak az egyéni meghallgatásokról, korcsoportonként egy castingon vesznek részt (a továbbiakban Versenyzők), immár a Verseny öt zsűritagja előtt (a továbbiakban Zsűri). A 3 castingműsor tervezett felvétele 2017. március 4-6. között egy budapesti televíziós stúdióban zajlik majd. Korcsoportonként külön napokon válogat majd a Zsűri: KICSIK, TINIK, NAGYOK. Ezek a válogatók már a televíziós adás részét képezik. A Zsűri korcsoportonként 9-9 Versenyzőt juttat tovább a középdöntőbe.

5.) A középdöntőben, melynek felvétele előre láthatóan 2017. március 26-28. között budapesti televíziós stúdióban zajlik, már csak a korcsoportonként kiválasztott 9 legjobb Versenyző lép fel újra a Zsűri előtt, korcsoportonként külön napokon. Az adott korcsoport 9 Versenyzője egyénileg előad egy újabb klasszikus zenei darabot kamarazenekarral a Zsűri előtt. Emellett együtt is fellépnek majd: a középdöntő során egy közös produkcióra is felkészülnek – egy-egy különleges sztárvendég segítségével. A 9 középdöntős Versenyző közül mindhárom korcsoportból 3 Versenyzőt juttat tovább a Zsűri a Korcsoport Döntőjébe.

6.) A Korcsoport Döntőben, élő adásban, 2017. május 19-én, az eddig külön adásban bemutatott korcsoportok továbbjutó Versenyzői már egy adásban szerepelnek, de továbbra is csak a saját kategóriájukon belül küzdenek meg a győzelemért. A Korcsoport Döntőben mind a 9 Versenyző szimfonikus zenekarral egy-egy újabb darabot ad elő a Zsűri előtt. Az egyéni teljesítményük alapján a Zsűri megszavazza, hogy korcsoportonként ki az az 1-1 Versenyző, aki saját kategóriájában megnyeri a Versenyt. Így a Korcsoport Döntő adásának végén összesen 3 Versenyző örülhet. Ők mindhárman megkapják a jogot a Fináléba jutásra.

7.) A Fináléban, élő adásban 2017. május 26-án, a 3 korcsoport nyertes Versenyző mérkőzik meg egymással. Mindhárom Versenyző két fordulóban bizonyíthat a nézőknek: egy klasszikus darabbal és egy crossoverrel is készül, de a Zsűrinek itt már nincs döntési jogköre, csupán véleményezhetik a Versenyzők produkcióit. A Fináléban ugyanis egyedül a nézők döntik el szavazással, ki legyen az abszolút győztes, azaz a Virtuózok fődíjasa.

 

IV. SZAVAZÁS
Szavazás az élő Döntőben és az élő Fináléban, SMS-ben és/vagy az ingyenes applikáción keresztül történik, melynek részletes szabályai a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon lesz elérhető.

A Virtuózok 2017. tavaszán, 8 adásban lesz látható a Duna csatornán.
Első adás: 2017. április 7., Finálé 2017. május 26.

A jelen Játékszabályzat változtatási jogát az MTVA, mint a műsor gyártója, fenntartja!
V. ADATKEZELÉSI ÉS SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

A Jelentkező a mediaklikk.hu/virtuozok online űrlap kitöltésével és elküldésével (a továbbiakban Jelentkezése) egyidőben az alábbi nyilatkozatot teszi:

1. Kijelentem, hogy a Jelentkezés során megadott személyes adatokat kifejezetten abból a célból bocsátottam az MTVA rendelkezésére, hogy 2 évig felhasználásra kerüljenek az MTVA által gyártott, illetve a jövőben gyártásra kerülő műsorokkal, elsődlegesen a Virtuózok 2017. című műsorral összefüggésben, illetve egyéb, a közszolgálati médiaszolgáltatásban sugárzásra kerülő műsorszámok kapcsán.
Tudomásul veszem, hogy Jelentkezőként köteles vagyok hiteles adatokat megadni a Jelentkezés során. Amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be, köteles vagyok ezeket aktualizálni a változást követő 2 munkanapon belül. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, az MTVA a Jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti.
Jelentkezőként a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon megtalálható feltöltő dobozba kell megadnom a kért adatokat, valamint fel kell töltenem egy általam előadott, a jelen Játékszabályzat I. pontjában részletesen körülírt videót. Tudomásul veszem, hogy amennyiben kiskorú vagyok, meg kell adnom a törvényes képviselő /szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám/ adatait is egy szülői hozzájáruló nyilatkozatban, mely ITT található. Tudomásul veszem, hogy a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül a Jelentkezést az MTVA törli.

2. A Jelentkezéssel elismerem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az MTVA, mint adatkezelő a megadott adataimat
(i) a Verseny szervezése, a szereplőválogatás lebonyolítása érdekében feldolgozza, megőrizze és kezelje 2 évig;
(ii) azt 3. személy részére továbbítsa, illetve más adatfeldolgozóval feldolgoztassa;
(iii) a velem való kapcsolattartás, hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás céljából.

A Jelentkezéssel ahhoz is hozzájárulok, hogy személyes adataimat az MTVA mint adatkezelő alkalmazásában álló személyek, valamint a műsorszámokat bemutató közszolgálati médiaszolgáltató meghatározott körű munkatársai is megismerhessék.
Tudomással bírok arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, azokba bármikor betekinthetek, valamint kérhetem azok helyesbítését.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól.

3. Tudomásul veszem továbbá az MTVA azon felhívását, hogy a Jelentkezés a Verseny adatbázisába való bekerülés feltétele.
Tudomásul veszem ezen felül az MTVA adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat, amely az mtva.hu (http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat) oldalon található.
Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) az MTVA felelősséget nem vállal. Az MTVA-t tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha szándékos, vagy gondatlan magatartásomból eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adtam meg.

4. A Jelentkező szavatolja, hogy a regisztráció során feltöltött hang, vagy kép-és hangfájl tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A feltöltött fájlok felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Versenyzőt terheli a felelősség. A Jelentkező által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sértheti harmadik személy szerzői és egyéb jogait. A Jelentkező a feltöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy az MTVA és/vagy a közszolgálati médiaszolgáltató a feltöltött tartalmat kizárólagosan, térítésmenetesen, tér és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítse, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon[így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésének (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználja.

További olvasnivalók