Vers napról napra - 42. hét

A Vers napról napra 42. heti ajánlója

Október 18., kedd:

Rónay költészete a 20. századi ember módján felfogott klasszicizmus jegyében állt. Szó sincs a régiek hűvös, eminens diák módjára újramondott leckéiről – a kor állásfoglalást követelt tőle, s ezt teljesítette is. A kitűnő irodalomtörténész, Halász Gábor szavával, „tiltakozásra” késztette a hazánkra még mindig nagy súllyal rátelepedő feudális társadalomszerkezet, a faji gyűlölködést szító propaganda, az élet értékeinek semmibevétele, a háborús hangulat, az embertelenség ideológiája és gyakorlata.

Szirmát a virág
ea. Lukács Sándor

Az öreg költő
ea. Mensáros László

A mesterdalnok lázadása
ea. Zách János

 

Október 19., szerda: .
Petőfi óta kevés költő ajkán szólt tüzesebben a szó, izgatóbban az indulat, maróbban a keserűség, megragadóbban a háborgás, mint Végvári e szabadon hömpölygő soraiban. A magyar géniuszteremtő ereje a magyar verselés nemes egyszerűségével kevés költőnél párosul fenségesebben, mint Végvári költeményeiben – írta REményik Sándor verseiről Raffay Sándor.
Archimedes (Máté Gábor)
Egy eszme indul (Lukács Sándor)
Predestináció (Lukács Sándor)
Egy téli tölgylevélre (Kozák András)

Október 20., csütörtök: .
Babits Mihály éppen olyan költő, aki tud súllyal terhelve röpülni, s ennek köszönhetjük többek közt az Esti kérdés-t, a magyar filozófiai költészet egyik legszebb klasszikus darabját – írta Nemes Nagy Ágnes. Babits Mihály versét Gáti Mihály mondja el.

Esti kérdés

Október 21., péntek: .
Gyulai Pál korai költészete kiváltképp Vörösmartyt és Petõfit visszhangozza. Elõbbitõl a hazafias, ódai árnyalású hangvételt igyekszik eltanulni, utóbbitól a dalformák egyszerûségét, a rímek és ütemezés szokásosnál szabadabb értelmezését lesi el.
Az önkényuralom elsõ éveiben a nemzet mélabújának és tehetetlensége gyötrelmeinek hûséges tolmácsa. Később mondandóin mindinkább a merengés, a múltba nézés lesz úrrá, még politikai verseiben is. . Gyulai Pál verseit Papp Zoltán mondja el.

Pál gazda
Úti emlék

Hallgassa meg!

Október 22., szombat:

Hallgassa meg!

Némi szakmaközi tévelygés (vegyészet, plakátragasztás, rockzenélés, nevelési tanácsadás) után az irodalom mellett kötött ki – vallja Jász Attila. 1989 óta rendszeresen publikál verseket, esszéket, tanulmányokat és kritikákat. Jelenleg a tatabányai Új forrás folyóirat főszerkesztő-helyettese. A verseket most maga a költő, Jász Attila mondja el.

Idő 0,40
Alkonyat 0,45
Ajtó 0,15
Kert 0,50
Dolgok 1,20

Október 23., vasárnap:
Az 1956-os forradalom győztes napjaiban a magyar írókat akarta hallani az egész ország. Azokat, akik először szálltak szembe az önkénnyel, az embertelenséggel, a dogmatizmussal, és azért a reformokért küzdöttek, amelyekért a magyar ifjúság küzdött a forradalom kitörése óta. a magyar írók odaálltak a mikrofon elé, és elmondták gondolataikat a szabadságharcukról. mai ünnepi adásunkban a harc tűzében született versek közül válogatunk.

Jobbágy Károly: Felkelt a nép
ea. Blaskó Péter
Buda Ferenc: Rend

ea. Blaskó Péter

Sulyok Vince: Jaj
ea. Merényi Judit

Vers napról napra – Kossuth – október 17-23-ig. – 20:53

Korábbi adások >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább