Vers napról napra - 43. hét

A Vers napról napra 43. heti ajánlója
 

Október 24., hétfő:
Csíki László
Csíki Lászlónak keményen dolgoznia, küzdenie kellett, nehéz volt az igenlés és a tagadás állandó ütköztetésével egyensúlyt teremteni. Konokul, következetesen nem a világot, hanem a dolgok, a jelenségek viszonyát, összefüggéseit nevezi verse tárgyának; nem a valóságot fürkészi, hanem annak jeleit, tüneteit, amelyek halandó számára láthatatlanok; a költő keresztre feszülten, őrült figyelemmel fon hálót, hogy fennakadjon abban a megfoghatatlan. – Hegedűs Imre János. Csíki László versét Reviczky Gábor mondja el.

Hallgassa meg!

– Vetélő

Október 25., kedd:
Rónay György
Rónay élményvilága az emberi természet, a lelkialkat, az erkölcsi döntések és kisiklások, a törvényszerűen, mégis titokzatosan működő érzelmek megfigyelésén s az önismereten alapult – költészete és szépprózája innen táplálkozott. Műveltsége a bibliai időktől a máig terjedő irodalom- és gondolkodástörténet tanulmányozásán nyugodott, s tudását nem az élettől elkülönítve, hanem tapasztalataival összekötve kamatoztatta. – Alföldy Jenő

Rónay György verseit Fülöp Zsigmond, Szilágyi Tibor és Horváth Sándor mondja el.

– Ars Poetica
– Dalaim
– Évek
– Leltár

Hallgassa meg!

Október 26., szerda:
Dayka Gábor
Dayka Gábor lírája, elsősorban idilli szerelmes versei és fájdalmas, szentimentális költeményei, megnyerték Kazinczy tetszését, s őt tartotta a korszak legkiválóbb magyar költőjének. Dayka lírája, angol, német példákat követve s a prozódiának szabad értelmezésével, jelentős szerepet játszik a magyar rímes-időmértékes költészet történetében. Dayka Gábor verseit Gáti József és Papp János mondja el.

– Kazinczyhoz
– Esdeklés
– Titkos bú

Hallgassa meg!

Október 27., csütörtök:

Nagy László
“Nagy Lacinak különös fénye volt. Az arcának, a tekintetének, a mosolygásának, a mozdulatainak. Ezt a fényt a feje feletti glória adta, aranyozta be vele lényét. Mint a szentekét. Mert Nagy László szent ember volt. Egyetlen mindmáig, akinek a nevét az írószövetségi választólapon szavazáskor nem húzta át senki. Ha valaki népi író-költő volt valaha is ebben az országban, hát Nagy László az volt. De én soha urbánusabb, entellektüelebb lélekkel nem találkoztam, mint ő. Lám, milyen jól megfér egyazon testben kétfajta lélek: és hogy a kétlelkűség is lehet egy, sőt három is lehet egy; miként az Atya, a Fiú, a Szentlélek is egy az Igazisten képében…” – Végh Antal. Nagy László versét Sinkovits Imre mondja el.

– Versben bujdosó

Október 28., péntek:
Bodor Béla

Hallgassa meg!

Bodor Béla pályafutását zenészként kezdte, több rock- és dzsesszegyüttesben játszott. Volt könyvesbolti eladó, a Zeneműkiadónál grafikusként is dolgozott. Verseit most Balkay Géza előadásában hallják.

– Szabadban
– Öreg nőcsábász, lámpafény, eső
– A második polc jobbról – németek

Október 29., szombat:
Nagy Gáspár
Nagy Gáspár művészi rangját felindultságában sem tudta pillanatra sem levetkőzni! Nem volt önmagából kifordítható. — A rosszal bizony kíméletlenül szembefordult, de a züllesztő stílusokkal árnyalatilag sem azonosult, ez tette bevehetetlen várrá! Hatása, amit költészete felszínre hozott, messze túlmutatott önmagán. Egy nehéz múltú korszak elhallgatott és elhallgattatott igazságainak kimondásától egy pillanatra sem riadt vissza. Az írástudók árulásainak özönében találtam meg őbenne egy igaz írástudónak a hűségét! – Szokolay Sándor Nagy Gáspár verseit Nagy Zoltán mondja el.

– Mostanában az őrök
– Valamin belül
– És a sárga szalmahengerek
– Ahogy érti

Hallgassa meg!

Október 30., vasárnap:

Petőcz András

Hallgassa meg!

Petőcz András rendkívül szenzibilis költői alkat. Bársonyos, puha, különös, moccanatlan és elomló hangulatokat örökít meg szinesztéziás képszerkezeteivel, szinte parnasszista kimunkáltsággal. – G Komoróczy Emőke. Petőcz András verseit László Zsolt mondja el.

– Apák éneke
– A szép fogolynő
– Japán szonett

Vers napról napra – Kossuth – október 24-30-ig. – 20:53

Korábbi adások >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább