PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017

Eurovíziós Dalfesztivál 2017

DAL_2017_LOGO_RGB

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017-ben ismét részt vesz a minden évben több mint 100 millió nézőt vonzó Eurovíziós Dalfesztiválon. A Kijevben megrendezendő verseny májusi elődöntőit és döntőjét a Duna csatorna élőben közvetíti.

Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (European Broadcasting Union, a továbbiakban EBU) 62. Eurovíziós Dalfesztiválján Magyarországot képviselő versenyzőt és versenydalt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nyilvános, a Duna csatornán élőben sugárzott nemzeti válogatója, A DAL 2017 műsorsorozat keretében választja ki azon jelentkezők közül, akik pályaműveiket e pályázati felhívásra 2016. november 20-ig benevezik.

Az Eurovíziós Dalfesztiválon magyar színekben induló versenyző az őt nevező Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-t (a továbbiakban a pályázat kiíróját) képviseli a nemzetközi versenyen. A szervező EBU szabályzatának értelmében kizárólag a versenydalt nevező felelőssége és döntési kompetenciája a pályázat kiíróját képviselő dal és előadó (a szerző és az előadó a továbbiakban együttesen úgy is, mint: „pályázó”) kiválasztása.

Az alábbi pályázati feltételeknek mindenben megfelelő előadóknak, szerzőknek a nevezési határidőig beérkezett pályaművei közül szakmai előzsűri választja ki azokat a dalokat, amelyek az élőben sugárzott nemzeti elődöntőkön versenyezhetnek.

Az elődöntők legjobbjait a képernyős zsűri és a közönség juttatja A DAL 2017 döntőjébe, ahol kiderül, hogy közülük melyik produkció képviseli Magyarországot 2017 májusában Kijevben a 62. Eurovíziós Dalfesztiválon.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A benevezett dal (sem a szövege, sem a zenéje) nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba vagy média-felületre (televízió, rádió, internet), illetve nem hangozhatott el nyilvános előadás keretében 2016. szeptember 1. előtt.

2. A dal hosszúsága legfeljebb három perc lehet. Az ennél hosszabb dalokat az EBU kizárja a versenyből.

3. Csak olyan énekes vagy együttes (a továbbiakban előadó) nevezhet, akinek korábban már megjelent zenei albuma vagy országosan játszott rádió-, illetve televízió-felvétele, és rendelkezik lemezkiadóval és/vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött szerződéssel.

4. A színpadi produkció minden résztvevőjének be kell töltenie a 16. életévét 2017. május 9-ig, az első kijevi eurovíziós elődöntőig.

5. A dalok előadói magyar állampolgárok vagy magyar anyanyelvűek lehetnek.

6. Ha a kijevi verseny elődöntőjéig terjedő időszakban valamelyik előadó ellen büntetőeljárás indul vagy van folyamatban, illetve közfelháborodást vagy botrányt okozó viselkedést tanúsít, a pályázat kiírója a verseny bármelyik fázisában kizárhatja a pályázók közül.

7. A pályázók tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi nemzeti döntője a dalok, és nem az előadók versenye, így a végső döntést a pályázat kiírója hozza meg arról, hogy a győztes dalt kinek az előadásában nevezi a kijevi Eurovíziós Dalfesztiválra.

8. A pályázat kiírója a dalok magyar nyelven való éneklését támogatja A DAL 2017 című hazai dalválasztó műsorsorozatban. Beküldhető angol nyelvű, illetve a Magyarországon élő kisebbségek és etnikumok hivatalos anyanyelvén íródott dalszöveg is, de ebben az esetben ennek magyar fordítását is kötelező beadni. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. dönthet arról, hogy az előadó a kijevi Eurovíziós Dalfesztiválon milyen nyelven énekel.

9. Külföldi állampolgárságú, nem magyar anyanyelvű dalszerző csak úgy adhat be pályaművet, ha a dalt olyan előadó énekli fel, aki megfelel a pályázati kiírás feltételeinek (lásd 3-4-5-6. pontok).

10. Minden közreműködő előadóművész az adott évben csak egy ország színeiben vehet részt az Eurovíziós Dalfesztiválon.

11.  Az Eurovízió szabályzatának megfelelően a dalok szövege, előadásmódja nem csorbíthatja sem A DAL, sem az Eurovíziós Dalfesztivál, sem a szervező Duna Nonprofit Zrt, illetve a közszolgálati műsorszámok előállítását támogató Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) jó hírnevét. Politikai tartalmú, gyűlöletkeltő, szeméremsértő dalszöveg, gesztus, látványelem, beszéd, káromkodás a színpadi produkcióban nem engedélyezett.

12. Az Eurovíziós Dalfesztiválon a dal előadásában maximum hat személy vehet részt a színpadon. Élő állat szerepeltetése nem engedélyezett. A DAL 2017 élő válogatóiban a színpadon legfeljebb tíz személy vehet részt a produkcióban.

13. A színpadon az előadás kizárólag fél-playbackben történhet, vagyis csak az énekhang élő, a zenei kíséret mindig felvételről szól. Hangszerek csak díszletként használhatók.

14. A DAL 2017 élő adásaiba bejutó pályázók vállalják, hogy a 2016. decemberi hivatalos bejelentéstől 2017. május végéig az MTVA igényei szerint – külön juttatás nélkül – rendelkezésre állnak meghallgatások, próbák, rendezvények, műsorpromóciós forgatások és fellépések, kisfilm forgatások, sajtórendezvények, sajtótájékoztatók, interjúk és élő adások alkalmával, illetve bármilyen, az ESC-hez kapcsolódó célból, így különösen az on-line, on-air, valamint a Petőfi TV adásai számára.

15. A DAL 2017 élő adásaiba bejutó pályázók vállalják, hogy 2017. december 31-ig a pályázat kiírója által szervezett vagy támogatott legfeljebb két rendezvényen külön juttatás nélkül fellépnek.

16. A DAL 2017 élő adásaiba bejutó pályázók (szerzők, előadók) vállalják, hogy elkészítik versenydaluk akusztikus verzióját, hozzájárulnak hangfelvételen történő rögzítéséhez közreműködnek a pályázat kiírója által meghatározott minőségben – az általa biztosított stúdióban és eszközökkel – történő felvételében, és versenybe szállnak az online Akusztik Dalverseny fődíjáért. A pályázók az akusztikus változat lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásban való felhasználásához, valamint többszörözéséhez és terjesztéséhez szükséges engedélyeket díjazás nélkül, külön okiratban adja meg. A szavazás nyertese vállalja, hogy a díj átadásán személyesen megjelenik, továbbá a 2017-es VOLT Fesztivál Petőfi Zenei Díj átadó napján a fesztivál színpadán fellép.

 

 

A nemzeti dalválasztó műsor ez évi szériájában a műsorban megjelenő dalok szövegei és szerzőik is versenyeznek „A Dal 2017 Legjobb Dalszövege” díjért. A szavazás nyertesét, „A Dal 2017 Legjobb Dalszövege” díjazottját az élő tévéműsor második elődöntőjében nevezi meg a zsűri. A szavazás nyertese vállalja, hogy a díj átadásán személyesen megjelenik.

 

„A Dal 2017 Felfedezettje” különdíjjal egy olyan versenyzőt (előadót vagy együttest) tüntet ki a nemzeti dalválasztó műsor 2017-es mezőnyéből a televíziós zsűri, amelyik A Dal 2017 műsorban debütál, vagy a televíziós műsorban szerepel először nagyobb, országos nyilvánosság előtt, és kiemelkedő teljesítményt nyújt produkciójával. A „Dal 2017 Felfedezettje” különdíjat a tévéműsor első elődöntőjében adja át a zsűri. A különdíj nyertese vállalja, hogy a díj átadásán személyesen megjelenik.

 

17. A DAL 2017 élő adásaiba bejutó pályázók továbbá vállalják, hogy az élő adásokat közvetlenül követő 26 perces A DAL After című élő műsorokban részt vesznek.

18.  A DAL 2017 győztese, a Magyarországot képviselő előadó és stábja vállalja, hogy a nemzeti döntő és a 62. Eurovíziós Dalfesztivál kijevi döntője közötti időszakban – szoros együttműködésben az MTVA-val -eleget tesz a produkcióval kapcsolatos összes kötelezettségének. Az MTVA szakmai irányítása alatt részt vesz a nemzetközi versenyre való felkészülésben. Mindent megtesz a lehető legjobb eredmény elérése érdekében, továbbá betartja a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az EBU által megszabott határidőket, és részt vesz a hazai és nemzetközi promóciós és sajtó szerepléseken. A színpadi produkció összes szereplője vállalja, hogy az MTVA által meghatározott időszakban Kijevben tartózkodik. A Magyarországot képviselő előadó vállalja továbbá, hogy 2017. december 31-ig a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által szervezett vagy támogatott összesen öt rendezvényen külön juttatás nélkül fellép.

19.  Előadó / Jogtulajdonos a pályázaton előadni kívánt dal végleges hangfelvételét köteles 2016. december28-ig átadni az MTVA részére. E „hozott” hangfelvételre vonatkozóan engedélyezi az MTVA-nak

a hangfelvétel beszerkesztését a műsorba kerülő zeneszámokból készülő „A DAL 2017” válogatás CD-re, valamint önmagában vagy a válogatás-összeállításban engedélyezi a hangfelvétel időbeli, területi és számbeli korlát nélküli többszörözését és terjesztését (fizikai adathordozón és / vagy elektronikusan – többek között zeneáruházakban, illetve a teleteka.hu oldalon) is –, saját kiadásban vagy alvállalkozó közreműködésével).

20.  A versenyre kijutó dal átruházható kiadói és előadói jogairól a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. / a nyertes dal szerzője, illetve előadója külön szerződést köt az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségével (EBU), ill. az általa kijelölt kiadóval. Az előadó, ill. a szerző a kiadáshoz szükséges engedélyeket díjazás nélkül, külön okiratban adja meg a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt vagy az EBU-val jogviszonyban álló kiadó részére.

21. Az előadók és a szerzők pályázatuk beadásával elfogadják jelen pályázati kiírás feltételeit és kijelentik, hogy más érvényes szerződésük nem gátolja őket a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-vel való folyamatos együttműködésben, a szerződéskötésben, továbbá elfogadják, hogy a pályázati feltételek bármely pontjának megszegése kizárással járhat.

22. A benyújtott pályaműnek tartalmaznia kell:

– a részletesen kitöltött, kinyomtatott Pályázati Adatlapot saját kezűleg aláírt nyilatkozattal;

– a hangzóanyagot audio fájl és MP3 formátumban CD-n vagy pendrive-on;

– a dal szövegét, ha nem magyar nyelvű, a dalszöveg magyar fordítását is CD-n vagy pendrive-on;

– minden színpadon szereplő előadóról és az összes szerzőről sajtófelhasználásra alkalmas fotókat, magyar és angol nyelvű szakmai életrajzot, valamint a Pályázati Adatlapot CD-n vagy pendrive-on;

– a dal videoklipjét CD-n vagy pendrive-on (ez nem kötelező, csak ha már készült);

Ha egy szerző vagy előadó több dallal is pályázik, mindegyikhez külön adatlapot kell kitöltenie, a dalokat, dalszövegeket, fotókat és önéletrajzokat viszont egy közös CD-n vagy pendrive-on is beadhatja cím szerint egyértelműen elkülönítve.
Az érvényes pályázathoz szükséges információkat összefoglaló, kötelezően kitöltendő és beküldendő PÁLYÁZATI ADATLAPOT a mediaklikk.hu/adal honlapról lehet letölteni.

A fenti dokumentumokat illetve CD-ket vagy pendrive-okat egy darab zárt borítékban, ajánlott levélként kell postára adni.

2016. november 18-20. között az MTVA székházának „A”portáján is átveszik a pályázatokat 10:00 és 18:00 között.

Bármelyik kötelező melléklet hiánya, illetve a postára adási határidő lekésése érvénytelenné teszi a pályázatot.

A pályázati anyagot az elbírálás után egy évig őrizzük meg.

 

A pályaművek postára adási határideje:

2016. NOVEMBER 20. vasárnap 24:00

Postacím:

EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL – A DAL 2017


MTVA
1037 Budapest Kunigunda
útja 64.

CALL FOR SONGS

Eurovision Song Contest 2017

Duna Media Service Provider Ltd. will take part in the 2017Eurovision Song Contest. Both semi-finals and the grand final will be broadcast live from Kyiv on channel Duna.

Duna Media Service Provider Ltd. will select Hungary’s representative at the 62nd Eurovision Song Contest in a series of live shows broadcast on channel Duna, called A DAL 2017. The submissions have to be sent in until 20 November 2016.

The contestants representing Hungary at the Eurovision Song Contest 2017 participate on behalf of Duna Media Service Provider Ltd. According to the rules of the EBU it is the participating broadcaster’s sole responsibility and competence to select its representing song and performer (composer and performer further also mentioned as “applicant”) for the international competition.

In order to determine the songs that will compete in the televised national semi-finals, a pre-jury will make a pre-selection of the songs sent in until the given deadline in full compliance with the present rules.

The songs which are ranked best according to the combined results of the on-screen jury and the audience will compete in the grand final of A DAL 2017 where the entry that will represent Hungary at the 62ndEurovision Song Contest 2017 in Kyiv will be revealed.

Rules for application:

Rules for application:
1. The compositions (lyrics and music) must not have been commercially released and performed in public, and must not have appeared on any media platform (TV, radio, online) before 1 September 2016.

2. The maximum duration of each song is three minutes. Any song which is longer may be disqualified by the EBU (European Broadcasting Union).

3. Submissions are only accepted by singers or bands (“artists”) who have previously released a music album or had national radio airplay and/or television appearances, and who have a valid contract with a record company and/or with a professional management.

4. All artists competing on stage must be aged at least 16 on the day of the first semi-final of the Eurovision Song Contest in Kyiv, i.e. 9 May 2017.

5. Performers of the songs have to be Hungarian citizens or have to speak Hungarian as their native language.

6. Artists against whom criminal procedures are initiated or already conducted before the semi-finals in Kyiv, or whose behaviour proved to cause a public scandal may be disqualified in any phase of the contest.

7. The applicants acknowledge and agree that the Hungarian National Final (A DAL) is a competition of songs and not of performers. Therefore DUNA has the right to decide upon the performer of the winning song that will compete at the Eurovision Song Contest in Kyiv, if necessary.

8. The DUNA preferably supports songs submitted to A DAL 2017 which are written in Hungarian language. However, the applicants may enter their songs in English and/or in any language of officially recognised national and ethnic minorities living in Hungary as well but then the Hungarian translation of the lyrics has to be provided in any case. Duna Media Service Provider Ltd has the right to decide upon the language in which the winning song of A DAL 2017 is submitted for the Eurovision Song Contest in Kyiv.

9. Composers who are foreign citizens and whose native language is not Hungarian may only enter the contest if their song is recorded with an artist who complies with the provisions of the call (please pay special attention to the sections 3,4,5,6!).

10. No artist may compete for more than one country in the ESC in the given year.

11. The lyrics and performance of the songs shall not bring A DAL, the Eurovision Song Contest, Duna Media Service Provider Ltd and the Media Service Support and Asset Management Fund (MTVA) into disrepute. No lyrics, speeches, gestures of a political nature or hate speech shall be allowed during the ESC. No swearing or other obscene language shall be allowed.

12. Each performance at the Eurovision Song Contest may consist of a maximum of six people on stage. No live animals shall be allowed on stage. During the live shows of A DAL 2017 each performance may consist of a maximum of ten people on stage.

13. The songs must be performed on stage in half-playback which means that all vocals are sung live, accompanied by a recorded backing track. The use of instruments on stage is allowed but only as props.

14. Applicants who gained admission to the live shows of A DAL 2017 undertake to be available – without receiving an extra fee – from the official announcement of the competing songs until the end of May 2017 for auditions, rehearsals, events, promotion shoots and performances, short film shoots, press events, press conferences, interviews and live shows as requested by MTVA, furthermore for any kind of programmes related to the ESC, with special emphasis to appearances online, on-air and on Petőfi TV.

15. Applicants who gained admission to the live shows of A DAL 2017 undertake to participate without receiving an extra fee in up to two events organised or promoted by MTVA until 31 December 2017.

16. The applicants (artists + composers) who gained admission to the live shows of A DAL 2017 undertake to produce an acoustic version of their song, give consent to a recording thereof at a studio provided and in the quality as requested by the DUNA and take part in the online Acoustic Song Contest. The artists give permission for the free of charge linear and on-demand use of the acoustic versions on media platforms and for reproduction and distribution in a separate agreement.
The current season of the national song contest includes a competition for song lyrics and writers, to be awarded as “Best Song Lyrics of A DAL 2017”. The winner of the “Best Song Lyrics of A DAL 2017” award will be announced by the jury during the second semi-final. The winner has to be present during the show when the prize is handed over.
The jury will award the special prize “Best New Talent of A DAL 2017” to one of the artists competing in A DAL 2017 who made their debut during this season or who had their first performance in front of a larger national audience in this TV-show giving an outstanding performance. The special prize “Best New Talent of A DAL 2017” will be announced by the jury during the first semi-final. The winner has to be present during the show when the prize is handed over.

17. Applicants who gained admission to the live shows of A DAL 2017 undertake to appear in the 26 minute long live talk-shows called “A DAL After” following each semi-final and the final.

18. The winner of A DAL 2017, Hungary’s representative at the Eurovision Song Contest and their team undertake to closely cooperate with MTVA in order to meet all the obligations regarding the participation in the contest during the period between the national final and the grand final of the 2017 Eurovision Song Contest in Kyiv. The winning artist shall do the preparatory work for the international contest under MTVA’s professional supervision and shall do their best in order to reach the highest possible result. The winning artist shall comply with all the deadlines set by Duna Media Service Provider Ltd and the EBU and shall take part in all compulsory promotional events related to the Eurovision Song Contest. All participants of the stage act undertake to stay in Kyiv during the time period in 2017 determined by MTVA. Furthermore, the winning artist of A DAL 2017 undertakes to perform without fee at up to five events organised or promoted by Duna Media Service Provider Ltd until 31 December 2017.

19. The artist / rights holder is obliged to provide MTVA with the final recording of the submitted song by 28 December 2016. MTVA has the right to include this final audio recording to the CD compilation “A Dal 2017” comprising of the songs competing in the show and gives licence to MTVA to reproduce and distribute bundled or unbundled (either on physical data carrier and/or on digital platform inter alia in music webstores and on the website teleteka.hu as well, and publish it by MTVA or through its subcontractor(s), without any geographical or time limitation, without any quantitative restriction.

20. The artist and/or the writer of the winning song (or Duna) shall sign a separate licence agreement with the EBU on the transferable publisher’s and performer’s rights related to the winning song. The artist / writer gives free of charge licence for the publishing in a separate document to the publisher being in legal relationship either with Duna or the EBU.

21. The artists and composers agree with the above terms and conditions and represent that no other contract or agreement in force prohibits them to continuously cooperate with Duna Media Service Provider Ltd during the course of the contracting phase. Furthermore, they acknowledge that the breach of any of the provisions of the call may result in their disqualification.

22. The submission must include:

– the duly filled in and printed submission form and the signed declaration that the applicant acknowledged and accepted the rules for application and fully complies with them;

– the audio material in wav and mp3 file format on CD or USB stick

– the lyrics of the song and their Hungarian translation (if applicable) on CD or USB stick

– high-resolution press photos of the artist(s) performing on stage and of composer(s) and their biography in Hungarian and English on CD or USB stick

– the submission form saved on CD or on USB stick as well!

– the video clip of the song, if available, on CD or on USB stick (this is not compulsory);

If an artist or a composer wishes to submit more than one song, it is mandatory to fill in a separate submission form for each song. The audio and mp3 files, lyrics, photos and biographies can be submitted on one CD or USB stick if the song titles and the relevant information are clearly indicated.

You can download the mandatory submission form here: mediaklikk.hu/adal

The above listed materials (documents, CDs or USB stick) should be sent by registered post in a sealed envelope to the following address:

EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL – A DAL 2017

MTVA H-1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Hungary

Personal delivery of the envelopes at the front desk of MTVA’s headquarters will be accepted during 18-20 November, from 10:00 to 18:00 daily.

Submissions missing any of the required compulsory materials or sent after the deadline are void.

Please note that MTVA will store all materials for one year after the pre-selection process.

DEADLINE:
SUNDAY, 20 NOVEMBER 2016, MIDNIGHT!

Olvasson tovább