Vers napról napra - 38. hét

A Vers napról napra 38. heti ajánlója
 

Szeptember 19.,

Hallgassa meg!

Sziveri János
Jelképes figura volt, magyarországi és vajdasági barátai számára az etikus költői magatartás megtestesítője. Irodalmi tevékenységében nem ismert megalkuvást. Egyetemes magyar irodalomban, illetve közép-európai dimenziókban gondolkodott.” – írta a fiatalon meghalt Sziveri Jánosról Ladányi István. A költő versét Fodor Tamás mondja el.

– Színezüst röppentyű XY-nak

Sziveri János versét Fodor Tamás mondta el.

Szeptember 20.,

Hallgassa meg!

Kalász Márton
„A költő Kalász Mártonnak, a modern magyar lírában talán egyedüliként, ez a fokozottan összetettebbé váló ,,érdes világosság,, – a töredékesség – a legjellemzőbbje. Ám nála – miként Rónay László mondotta volt – ,,a töredékesség nem a teljesség elvetését jelenti, hanem a lényegre történő összpontosítás eszköze,,. – írta a költőről Szakolczay Lajos. Kalász Márton verseit Lukács Sándor mondja el.

– Világ
– Úgy vedd
– Levél
– Hölderlin

Kalász Márton verseit Lukács Sándor mondta el.

Szeptember 21.,
Nagy László
“Nagy Lacinak különös fénye volt. Az arcának, a tekintetének, a mosolygásának, a mozdulatainak. Ezt a fényt a feje feletti glória adta, aranyozta be vele lényét. Mint a szentekét. Mert Nagy László szent ember volt. Egyetlen mindmáig, akinek a nevét az írószövetségi választólapon szavazáskor nem húzta át senki. Ha valaki népi író-költő volt valaha is ebben az országban, hát Nagy László az volt. De én soha urbánusabb, entellektüelebb lélekkel nem találkoztam, mint ő. Lám, milyen jól megfér egyazon testben kétfajta lélek: és hogy a kétlelkűség is lehet egy, sőt három is lehet egy; miként az Atya, a Fiú, a Szentlélek is egy az Igazisten képében…” – Végh Antal. Nagy László versét Sinkovits Imre mondja el.

– Versben bujdosó

Nagy László versét Sinkovits Imre mondta el.

Szeptember 22.,
Simonyi Imre
„Élni? Igen – csak épp nem minden áron.
Nagy áron? Talán. De nem bármi áron.” – írta Simonyi Imre. A költő verseit Csomós Mari előadásában hallják.

– Önéletrajz
– Ha jössz szivem
– Szálfa

Simonyi Imre verseit Csomós Mari mondta el.

Hallgassa meg!

Szeptember 23.,

Keresztury Dezső

Hallgassa meg!

Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben. –írta Keresztury Dezső. A 87 éves költőt hallják.

– Új énekek éneke

Keresztury Dezsőt hallották.

Szeptember 24.,

Hallgassa meg!

Vörös István
Mi a fontosabb, az élet vagy az irodalom? kérdezték egyszer Vörös Istvántól
Az élet. De a legtöményebb élet az irodalom. És az írás olyan sűrű, forró élet, mint egy kosár izzó töredék a napból.Vörös István verseit Mácsai Pál mondja el.

– Műanyag játékok 1.31 Mácsai Pál
– A korai ébredés 1.14 Mácsai Pál
– Hófelhők 0.56 Mácsai Pál
Vörös István verseit Mácsai Pál mondta el. A műsort BM, Kakó gyula és Maksay Helga készítette. “Műsorainkat az interneten keresztül visszahallgathatják a www.mediakklikk.hu/kossuth weboldalról!”

Szeptember 25.,

Hallgassa meg!


Horváth Elemér
„A magyar költészet és az azzal való személyes, mindennapi kapcsolat (az írás során) segítette Horváth Elemért vándorútján a talpon maradásban.– Egy világos tekintetű, kissé rezignált, mégis büszke embert látunk magunk előtt, aki az igazságait nem készen vette, hanem napról napra, egy életen át szívós munkával gyűjtötte be magának, épp ezért nem cseréli le, ha új divat jön. – írta Kántor Péter. Horváth Elemér verseit Mácsai Pál és Kaszás Gergő mondja el.

– A szöveg
– Először Jeruzsálemben
– Apolló temploma

Horváth Elemér verseit Mácsai Pál és Kaszás Gergő mondta el.

Vers napról napra – Kossuth – szeptember 19-től, 25-ig. – 20:53

Korábbi adások >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább