Vers napról napra - 36. hét

A Vers napról napra 36. heti ajánlója
 

Szeptember 05., hétfő

Oláh János
Megvédte a nála védtelenebbet, felkarolta az elesettet, biztatta a bizonytalankodót. Felrázta, aki magába roskadt és ösvényt nyitott az indulónak. Tudta, hogy aki tollforgatásra adja a fejét, még hitetlenül, megtörve is felelősséget vállal, erőt és segítséget kell nyújtani hozzá. Mert ha hagyjuk, hogy a szájhősöké és törtetőké legyen minden, nem csupán magunk, hanem hivatásunk árulóivá is válunk”  – Ezekkel a szavakkal búcsúztatta a nyár derekán meghalt Oláh János költőt, Szentmártoni János.
– Tétova
– Túlélő ballada
– Isten horga
– A nemlét dallama

Hallgassa meg!

Szeptember 07., szerda

Kosztolányi Dezső
“Minden vágyam az, hogy nagy célomat… sohase tévesszem össze a nagy szavakkal, s alázatos, szerény tudjak maradni mindvégig, érzékletes és szemléletes, mint a fű és virág, melynek mondanivalója csak az, hogy él, s egyéb mondanivalója nincs is
– Lacfi János honlapján ez a Kosztolányi Dezső idézet olvasható.
– Beszélgetéseink

Hallgassa meg!

Szeptember 08., csütörtök

Szabó T. Anna
A jó vers számomra erő, mondogatni való segítség, varázslás. Mint a ráolvasás: a kimondás által hat. Ez a mágikus-mitikus felfogás, hogy az ember hegyeket, völgyeket tud létrehozni, halottakat tud feltámasztani – nyilván nemcsak a szöveggel, hanem a szöveg mögöttivel –, hitet feltételez, hitet valami célban vagy értelemben, a világ általunk felfoghatatlan rendjében. Vagy ha nem hitet, legalább reményt a hitben. – írta Szabó T Anna akinek verseit Börcsök Enikő mondja el.
– Titkosírás
– Hullámmorajlás
– Este

Hallgassa meg!

Szeptember 09., péntek

Szentmártoni János
A nemzedéki összetartozás mentén a nemzedéki összetartásban is bízó ifjú költőnek meg kell tapasztalnia a széthullás szédületét, az önmagára utaltság fojtogató, végső soron mégis felszabadító keserűségét, a saját sorsával való szembenézés kikerülhetetlen kényszerét.” írta Szentmártoni Jánosról Oláh János.
– Lányomnak
– Láz

Hallgassa meg!

 
Szeptember 10., szombat

Kiss Tamás
Versbe írni csak azt szabad, ami másképpen kimondhatatlan.”- vallotta Kiss Tamás. A költő verseit Papp János mondja el.
– Napi kérek
– Ó hidak, hidak, hidak
– A hal éneke

Hallgassa meg!

 
Szeptember 11., vasárnap

Nadányi Zoltán
A huszadik század tízes éveiben induló Nadányi Zoltán, akinek pályakezdése a Nyugat első és második nemzedéke közé esett, a magyar erotikus líra koszorúzatlan költője. Kerülte a nagy témákat, verseiben könnyed, csevegő stílusban ír fiatal lányokról, érett hölgyekről, meghitt vagy éppen intim élményekről. Nadányi Zoltán verseit Végvári Tamás mondja el.
– Nők a tetőkön
– A két szemed szeretett legtovább

Hallgassa meg!

 
Vers napról napra – Kossuth – szeptember 5-től, 11-ig. – 20:53

Korábbi adások >>>

Olvasson tovább