Vers napról napra - 34. hét

A Vers napról napra 34. heti ajánlója
 

Augusztus 22., hétfő

Petőfi Sándor
Meg kell tanulni Petőfit friss szemmel olvasni, friss füllel hallani, mintha most fedeznők fel magunknak. De ez így van minden költővel: valamennyiüket mindig újra fel kell fedeznünk magunknak és nagy kincsekkel lesz gazdagabb, aki az oly sokat idézett, kívülről ismert Petőfit fel tudja fedezni magának. – Hegedűs Géza. Petőfi versét Bessenyei Ferenc mondja el.
– A Tisza 3.08 Bessenyei Ferenc

Hallgassa meg!

Augusztus 23., kedd

Tolnai Ottó
Tolnai Ottó mindenképpen különös egyéniség, kezdeményező szellem, kinek hatása és invenciózus szerkesztői tevékenysége irodalomtörténeti tény, s már hosszú ideje nem csupán közvetlen környezetének, hanem a jelenkori magyar kultúrának az összefüggésében sem kerülhető meg. – Thomka Beáta. Tolnai Ottó verseit Vallai Péter mondja el.
– Toldalaghy és Pilinszky Velencében
– A kiszáradt fát is bearanyozom

Hallgassa meg!

Augusztus 24., szerda
Csokonai Vitéz Mihály
Lelkének tiszta érzete, természetes humora, eleven eszének rögtönzött találékonysága oly magas fokán állanak itt a tökélynek, hogy századok folyhatnak még le addig, míg egy Csokonai születik az idők méhéből” –Szathmári Károly Csokonai versét HDG mondja el
– A tihanyi ekhóhoz

Hallgassa meg!

Augusztus 25., csütörtök
Kaffka Margit
Ha lehet egy formulát húzni egy élő emberi énre és szabad valami jellegzetességében megrögzíteni őt, hát, ha visszaidézem magam elé Kaffka Margitot, akkor ő éppen az az ember, akinél jobban senkinél sem láttam, hogy a valóságot és pedig a legbecsesebb valóságot a szavak jelentik számára. Tehát sohsem közömbösek neki azok. – Tersánszky Józsi Jenő. Kaffka Margit versét Ronyecz Mária mondja el.
– Augusztus

Hallgassa meg!

Augusztus 26., péntek
Kányádi Sándor
Az elmúlt században nem volt könnyű élni Közép-Európában. A történelem túlságosan összeforrt az irodalommal, mert a történelem túlságosan brutálisan avatkozott be a nemzet, a társadalom, s így az egyes ember életébe is, de Kányádi Sándor költészete minden tragikumával, fájdalmával együtt sem csak tragikus: belengi a derű, az irónia, a humor, a játék, a fanyar-vidám anekdotázó kedv, melyek együttesen minden társadalmi, történelmi tapasztalata ellenére is az élet igenlését, az egyetemes létbizalmat erősítik. De talán csak azért születhetett jelentős irodalom ebből az „élményanyagból”, mert sziklaszilárd fundamentumra épül. – Pécsi Györgyi. Kányádi Sándor verseit Papp János és Dunai Tamás mondja el.ó
– Vannak vidékek
– Előhang
– Pergamentekercsekre

Hallgassa meg!

Augusztus 27., szombat

Bari Károly
Visszahúzódó művész Bari Károly, aki szerzői esteket, felolvasásokat nagyon ritkán vállalt és ritkán nyilatkozott. Kossuth-díjas költő, műfordító, folklórkutató,grafikus a magyarországi cigány irodalom jelentős képviselője, tizenhárom éves korában írta első versét, és 17 éves volt 1970-ben, amikor napvilágot látott első verseskötete. Bari Károly verseit Siroki Sándor mondja el.
– Azt hiszitek
– Motyogva
– Hol van

Hallgassa meg!

Augusztus 28., vasárnap

Gergely Ágnes
A jambusok lázas fegyelme? A szentenciákat kedvelő versnyelv? Az ismétlések és változatok retorikája? Az ajánlások, mottók és vendégszövegek esztétizáló jelenléte? Mind jellegadó elem Gergely Ágnes poétikai eszköztárában, de sem külön-külön, sem együtt nem magyarázhatják elégségesen a nagy költészet mindenkori csodáját: a hang téveszthetetlen egyediségét. – Halmai Tamás. Gergely Ágnes verseit Almási Éva és Kohut Magda mondja el.
– Venit summa dies
– A sivatag
– Lélekszonda
– Esti imádság

Hallgassa meg!

Vers napról napra – Kossuth – augusztus 22-től, augusztus 28-ig. – 20:53

Korábbi adások >>>

Olvasson tovább