Vers napról napra - 21. hét

A Vers napról napra 21. heti ajánlója - Május 23-29.

Május 23., hétfő
Nagy Gáspár
„Nagy Gáspár hitelét adta annak, ami lappang – ami még most sincs meg. A költészet, bizonyította valaki ismét, azért is van, hogy ne ajtóstul rontsunk a házba, ne fejjel a falnak.” -Tandori Dezső

– Három megjegyzés, egy válasz
– A fiú naplójából
– Május meddő felhői alatt

Nagy Gáspár mondta el verseit.

Május 24., kedd

Hallgassa meg!

Dobozy Eszter
Dobozi Eszter költészete kapcsán meglehetős egyértelműséggel kijelenthető, hogy az ókortól napjainkig ívelő tendenciák sokoldalú ismeretében lehetetlennek és értelmetlennek tartja ennek a hagyománykincsnek az elvetését, leminősítését, ugyanakkor korántsem tekinthető konzervatív költőnek”. – Vasy Géza.

Dobozy Esztert hallják.
– Szólongató

Május 25., szerda

Hallgassa meg!

Juhász Gyula
„A költőnek van a legszebb hivatása e földön: ő az, aki halhatatlanná varázsolja a mulandóságot.” Juhász Gyula verseit Bálint András, Kohut Magda és Lukács Margit előadásában hallják.
– Színházi szonett
– Öreg színész
– Színházi szonett

Május 26., csütörtök

Hallgassa meg!

Petőfi Sándor
„Petőfi a szó legszorosabb értelmében magyar költő, s ez az, mi magyarázatául szolgál a nagy hatásnak, melyet művei gyakoroltak: úgy egyszersmind irodalmi érdemeinek legfőbbike.”-Eötvös József Petőfi Sándor verseit Benedek Miklós és Fülöp Zsigmond mondja el.
– Csokonai
– Arany Lacinak

Május 27., péntek
Csokits János
„A hontalanság, az idegenség érzése, a vendég-lét tudata mélyen áthatja Csokits János mindennapjait, következésképpen egész költészetét. Versei sokaságában szinte kitapintható és intenzitása révén át- meg átélhető a merőben más sorsú embertársak számára is ez a különös, szelíd, opálos fájdalom” – Monostori Imre

Tizenkét ének férfihangra (részlet)

Csokits János versének részletét Papp János Mondta el.

Május 28., szombat

Hallgassa meg!

Röhrig Géza
„A hely, ahol elsődlegesen otthon kell lennünk: a saját személyiségünk. Ám a világ, melyben haza kellene találnunk: mi magunk és a többi ember. Ha otthon vagyunk önmagunkban, eljuthatunk ama tapasztalathoz is, melyhez az érett lírikus Röhrig már eljutott” – Szántó T Gábor

Röhrig Géza verseit Zoltán Gábor. Vágó Péter és Németh Gábor mondja el. A felvétel 2007-ben készült.

– Törvény
– Exit
– Utóirat

Röhrig Géza verseit Zoltán Gábor, Vágó Péter és Németh Gábor mondta el.
A műsort BM, Kakó gyula és Maksay Helga készítette.

Május 29., vasárnap
Kovács András Ferenc

Hallgassa meg!

„Annyi biztosan mondható, hogy Kovács András Ferenc a kortárs irodalom egyik legnagyobb műveltséganyaggal dolgozó szerzője, aki képes a gyors és meglepő asszociációkra, a könyvtárak távoli polcairól leemelt könyvek együttolvasására és a saját szövegeiben való találkoztatására”. – írta Bedecs László kritikus. KAF verseit Tordy Géza mondja el.

– Ringató
– Erdélyi tél
– Árdeli széptánc
– Hajnali csillag peremén

Kovács András Ferenc verseit Tordy Géza mondta el. A műsort BM, Kakó Gyula és Maksay Helga készítette.

Vers napról napra – Kossuth – Május 23-29., 20:53

Korábbi adások >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább