×

Egyéb

Áldott legyen az Örökkévaló!

Hallgassa meg!

Darvas István rabbi a hetiszakasz kapcsán beszélt a zsidó tradícióról, meg arról, hogy miként is gondolkodnak a nem zsidókról.

Új hetiszakaszt olvasnak a zsinagógákban, Jitró a címe. Mit lehet tudni erről a szidráról?

Jitróról tudni kell, hogy ő egy midjanita főpap, a Midrás szerint nem egy egyszerű midjanita főpap volt, hanem mellette még a fáraónak is a tanácsadója is. Ő egészen különleges megbecsülésnek örvend, aki egy olyan hetiszakasznak a névadója, amelyben a zsidó vallás egyik legismertebb szövege, a Tízparancsolat található. Jitrótól rengeteget tanultunk, a bölcseink egyetértenek abban, ő volt az, aki megtanította azt a kötelességet, hogy áldjuk Istent, még akkor is, ha nincsen valami különleges kiváltó ok, ő tanította meg az Áldott legyen az Örökkévaló kifejezést. Ő tanított meg egy fontossá váló elvet a halachában, a zsidó vallásgyakorlatban, amely szerint nem minden esetben kell mindent a törvény szerint, annak minden szigorával érvényesíteni, szerinte fontosabb, ha időnként a megengedő álláspontot fejtjük ki jobban. Sokkal fontosabb, ha a törvények szellemében cselekszünk, mintsem a törvényeket szószerint alkalmazzuk. Jitró még Mózest is megtanította arra, hogyan alakítsa ki a modern, a mai időkig is kitartó zsidó bíráskodásnak az alapjait. Miután látta Jitró, hogy az nem igazán jó, hogy Mózes mindent egyedül bírál el, rábeszéli Mózest, válasszon ki olyan embereket, akik erre méltóak, s ossza meg velük a feladatokat. Jitróról azt tartja ugyan a hagyomány, hogy a későbbiekben betért, azaz ő is zsidóként élt, de ha csak a tórai szöveget nézzük, akkor azt látjuk, egy olyan ember lesz fontos szereplője a zsidó mindennapoknak, aki nem zsidónak született, és ahogy már mondtam, ha csak a tórai szöveget nézzük, akkor még azt is feltételezzük, hogy nem zsidóként halt meg. Ez árul el nagyon sokat arról, hogy miként is vélekedett a zsidó tradíció a nem zsidókról. Gondoljunk csak bele, egy pillanatig sem gondolták azt a legnagyobbjaink, hogy a Tóra az ne univerzális értékeket közvetítene, ebből kifolyólag, ha valaki ezeket az univerzális értékeket elfogadta, átültette az életébe, akkor olyan megbecsülést is kaphat, mint Jitró, a midjanita főpap, aki nem kisebb megtiszteltetésben részesült, mint az, hogy róla nevezték el a Tízparancsolatot. Érdemes még azt is tudni, nem ő volt a zsidó történelemben az egyedüli, aki ne zsidóként jelentősen támogatta, segítette a zsidó közösséget.

Köszönöm a beszélgetést, a tanítást.
Breuer Péter

Az interjú a 2016. január 29-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.

Halljad Izrael! műsoroldal >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább