×

A DAL 2016 CÍMŰ PRODUKCIÓ LEBONYOLÍTÁSI RENDJE

Az EBU (Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége) 61. Eurovíziós Dalfesztiválján (Stockholm, Svédország; I. elődöntő – 2016. május 10., II. elődöntő – 2016. május 12., döntő – 2016. május 14.) a Magyarországot képviselő dalt a Duna Nonprofit Médiaszolgáltató Zrt. és az MTVA – az összes nevező dal előzsűrizése után kiválasztott 30 pályamű részvételével, nyilvános,  a Duna csatornán élőben sugárzott nemzeti dalválasztó adássorozat, A Dal 2016 (a továbbiakban Verseny) keretében, a zsűri és a közönség bevonásával – az alábbi ütemterv és eljárási szabályok szerint választja ki a jelentkezők közül.

1.   NEVEZÉS
1.1. A Versenyre kizárólag olyan, legfeljebb 3 perc időtartamú zeneszám (dalszöveg és zene; a továbbiakban: dal) nevezhető, amely 2015. szeptember 1. előtt – sem a dalszöveg, sem a zene, sem külön-külön, sem együtt – nem került sem kereskedelmi forgalomba, sem az internetre, illetve nem hangzott el nyilvános előadás keretében.

1.2. Csak olyan énekes vagy együttes (a továbbiakban előadó) nevezhet, akinek korábban már jelent meg albuma vagy országosan játszott rádió- illetve televízió-felvétele, és rendelkezik zenei kiadóval kötött érvényes lemezszerződéssel és/vagy saját menedzser-stábbal. A színpadi produkció minden résztvevőjének be kell töltenie a 16. életévét 2016. május 10-ig, az első stockholmi eurovíziós elődöntőig. Minden közreműködő előadó csak Magyarország színeiben vehet részt az Eurovíziós Dalfesztiválon.

1.3. A Versenyben a dalszövegek ajánlott nyelve a magyar, de elénekelhetők magyarországi kisebbségek nyelvén vagy angolul is. A nevezéssel a dalszöveg magyar fordításának megküldése kötelező.

1.4. A dalok előadói csak magyar állampolgárok vagy magyar anyanyelvűek lehetnek. Külföldi állampolgárságú, nem magyar anyanyelvű dalszerző csak úgy adhat be pályaművet, ha a dalt olyan előadó énekli fel, aki megfelel a pályázati felhívás feltételeinek.

1.5. A nevezésre legalább 30 napot kell biztosítani. A részletes – az EBU szabályzatának keretei között kialakított – részvételi szabályokat tartalmazó pályázati felhívást 2015. október 20-ig közzé kell tenni az MTVA honlapján. A részletes pályázati felhívás kidolgozásának és közzétételének felelőse az MTVA Szórakoztató Műsorok Főszerkesztőségének vezetője.

2. ELŐVÁLOGATÁS
2.1. A nevezési határidőt követő 10 napon belül ellenőrizni kell, hogy a beérkezett pályaművek megfelelnek-e a felhívásban rögzített alaki feltételeknek. Az ellenőrzést egy legalább három személyből álló, a Szórakoztató Főszerkesztőség vezetője által kijelölt ellenőrző bizottság végzi. A pályázati feltételeknek nem megfelelő jelentkezések kizárásra kerülnek a Versenyből. A kizárás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2.2. A pályázati felhívásnak megfelelő nevezések legkésőbb a nevezési határidő utolsó napjától számított 15 napon belül előzsűrizésen esnek át. A szakmai előzsűri tagjait – zeneszerzők, előadóművészek, zenei, rádiós és televíziós szakemberek, összesen tíz fő – az MTVA Tartalomszolgáltatási Igazgatóságának és Szórakoztató Főszerkesztőségnek vezetői választják ki és kérik fel.

2.3. A kétfordulós előzsűrizés meghallgatással, szavazással és pontozással történik. A meghallgatásra való előkészítésről a 2.1. pontban említett bizottság gondoskodik.

2.4 A szakmai előzsűri tagjai az első fordulóban sem a dalok elhangzási sorrendjéről, sem azok címéről, szerzőiről, előadóiról, sem a kiadóról, sem a nevezést esetleg jegyző más személy kilétéről nem kapnak tájékoztatást. Az első fordulóból azok a dalok jutnak tovább, amelyek esetében (i) a meghallgatás első másfél percében legalább hatan nem kérik a lejátszás megszakítását (ii) vagy amelyeket a meghallgatás első másfél percében legalább hatan továbbhallgatásra érdemesnek, majd a végighallgatás után legalább hatan a második fordulóba jutónak minősítenek. Az előzsűrizés első fordulója az érvényes pályázatok számának függvényében több munkanapot is igénybe vehet.

2.5. A második fordulóban minden továbbjutott dalt végig kell hallgatni. A zeneszám elhangzása után az előzsűri tagjai 1-től 5-ig terjedő skálán pontozzák a dalt. Az összes második fordulóba jutott dal végighallgatása és – közvetlenül a meghallgatást követő – pontozása után az egyes dalokat a kapott összpontszám alapján kell rangsorolni. Az előzsűrizésből az első 30 dal jut az élő adásokba, míg – csökkenő összpontszám szerinti rangsorban – további legalább 5, legfeljebb 10 dal pótbesorlást kap arra az esetre, ha a továbbjutottak közül valamelyik nevező visszalépne, vagy később kiderülne, hogy a dal és/vagy annak előadója mégsem felel meg bármely nevezési (pályázati) feltételnek.  A második fordulót egy munkanap alatt kell elvégezni.

2.6. Ha úgy alakul ki holtverseny, hogy a 30+5-10-es keretszám szempontjából legalacsonyabb összpontszámúakkal együtt számított dalok száma meghaladná a 30-at, illetve 35-40-et, az azonos összpontszámú dalokat újra kell hallgatni és pontozni az előzőek szerint mindaddig, amíg mindegyik dal különböző összpontszámot nem ér el. Ha mind a 30-as, mind a 35-40-es keretszám szempontjából különböző összpontszámú holtverseny alakul ki, először a 30-as keretszámmal kapcsolatos holtversenyt kell megszüntetni. Az újrahallgatás és újrapontozás kizárólag a holtversenyt dönti el, a szavazatok első rangsorolási helyezésénél jobb helyezést akkor sem eredményezhet, ha bármelyik dal a későbbiekben magasabb összpontszámot érne el, mint amennyi az eredetileg kapott összpontszáma volt. Ez megfelelően irányadó akkor is, ha a holtverseny eldöntéséhez többszöri újrahallgatásra és újrapontozásra van szükség (vagyis ha pl. egy dal a holtverseny utáni első újrahallgatás és újrapontozás után a legtöbb összpontszámot éri el, az így elért helyezését akkor is megtartja, ha valamely másik dal a későbbi újrahallgatás és újrapontozás eredményeként magasabb összpontszámot kap).

3. ÉLŐ MŰSORSOROZAT
3.1. Az élő műsorsorozatban 30 dal vetélkedik az Eurovíziós Dalfesztiválra való kijutásért. A sorozat háromfordulós, 6 élő adásból áll: 3 elődöntőből, 2 középdöntőből és a döntőből.

Az egyes elődöntőkben 10, a középdöntőkben 9, a döntőben 8 versenydal hangzik el.

3.2. A Verseny elő- és középdöntőiben a négytagú zsűri közvetlenül elhangzásuk után pontozza az egyes dalokat 1-től 10-ig. A versenydalok sugárzása alatt a nézők ötödik zsűritagként 1-től 10-ig pontszámot küldhetnek az adott produkcióra A Dal 2016 applikációján vagy a weboldalon keresztül (www.mediaklikk.hu/adal), és SMS-ben. Egy regisztrációval illetve egy telefonszámról minden dalra lehet pontszámot küldeni, de egy adott produkciót csak egyszer lehet pontozni. Érvényes pontozásnak kizárólag az adott dal elhangzása alatt beérkező pontszám számít. A további pontszámokat a rendszer fogadja ugyan, de érvénytelennek tekinti.

A nézői pontszámok átlagát kerekítve hozzáadják a versenydal pontszámaihoz, így alakul ki produkció végleges pontszáma. A kialakult sorrend alapján mind a három elődöntőből 5 dal automatikusan a középdöntőbe kerül. Ha a pontozás során holtverseny alakul ki, a zsűri egyszerű szótöbbséggel dönt a továbbjutó dal(ok)ról.

A középdöntőkben a zsűri pontjai és A Dal 2016 applikáción, a weboldalon, illetve SMS-ben leadott nézői pontszámok összesítése alapján az első három helyen végző dal automatikusan jut tovább a döntőbe.

3.3. A Verseny elő- és középdöntőiben a pontszámok alapján nem továbbjutó versenydalokra, – elődöntőnként 5, a középdöntőnként 6 produkcióra SMS-ben, A Dal 2016 applikációján keresztül vagy a weboldalon lehet szavazatot küldeni. Az SMS-ben, a weboldalon vagy az applikáción keresztül zajló szavazás csak az összes dal elhangzása után indítható minden élő adásban. A szavazás kezdetét és végét a műsorvezetők közlik a nézőkkel. A szavazás holtverseny esetén újraindítható.

A pontszámok alapján nem továbbjutó produkciók közül az az 1 dal jut tovább, amelyik a legtöbb SMS-ben, a weboldalon és az applikáción keresztül küldött szavazatot kapta a nézőktől.

Amennyiben az SMS-ben, a weboldalon vagy az applikáción keresztül beérkezett szavazatok eredményeként alakul ki holtverseny, az a dal jut tovább, amely a pontozás szerint kialakult sorrendben előbb végzett. Amennyiben a nézői szavazás alapján a zsűri sorrendjében is holtversenyben végzett dalok között alakul ki holtverseny, a zsűri egyszerű szótöbbséggel dönt a továbbjutó dal(ok)ról.

3.4. A döntő a második középdöntőt követő hétvége péntekjén, szombatján vagy vasárnapján zajlik. A döntőben a zsűri az egyes dalok elhangzása után csak szóban értékeli a produkciókat. Az összes dal elhangzása után, az Eurovíziós Dalverseny nemzetközi gyakorlatához hasonlóan pontozza a produkciókat 10, 8, 6 illetve 4 ponttal, ennek értékelése alapján alakul ki a legjobb négy versenydal mezőnye. A négy legtöbb pontot szerző dal közül a nézők SMS-ben, a weboldalon vagy az applikáción keresztül küldött szavazatokkal választják ki a verseny győztesét. A legtöbb nézői szavazatot szerzett dal nyeri a Versenyt, és ez a produkció képviseli Magyarországot a 61. Eurovíziós Dalfesztiválon.

Ha a zsűri pontozásának eredményeként úgy alakul ki holtverseny, hogy négynél több dal jutna tovább a nézői szavazásra, a zsűri a továbbjutás szempontjából utolsó helyen holtversenyben állók közül vagy az(oka)t a dal(oka)t nevezi meg, amelye(ke)t nem juttat a legjobb négy közé, vagy az(oka)t, amelye(ke)t igen. Ha a Verseny döntőjében az SMS-ben, a weboldalon vagy az applikáción keresztül zajló nézői szavazás eredményeként alakul ki holtverseny, a szavazást – a műsoridő-keretek között, 3 percnél rövidebb időtartamban – kell újraindítani.

3.5. Az applikáción vagy a weboldalon keresztül egy regisztrációval egy produkcióra csak egy érvényes szavazat küldhető. SMS-ben – függetlenül attól, hogy hány versenyzőt érint – az adott élő adás teljes szavazási időtartama alatt egy telefonszámról összesen legfeljebb 20 érvényes szavazat adható le, ennek megfelelően a rendszer az ugyanazon számról érkező, 20 fölötti szavazatokat fogadja ugyan, de azokat a szavazatok összesítése során már nem veszi figyelembe, vagyis érvénytelennek tekinti. A szavazás esetleges újraindításakor egy regisztrációval újra 1 érvényes szavazat küldhető az applikáción vagy a weboldalon keresztül, illetve 20 érvényes SMS-ben küldött szavazat adható le egy telefonszámról.

Érvényes szavazatnak azok az SMS-ben, a weboldalon vagy az applikáción keresztül küldött szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása – holtverseny esetén újraindítása és ismételt lezárása – közötti időtartam alatt érkeztek meg a technikai rendszerbe. Az érvényes szavazatok számáról közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv.

3.6. Az applikációs és internetes pontozás és szavazás regisztrációhoz kötött, de ingyenes, az SMS-részvétel pedig alapdíjas (annak a távközlési szolgáltatónak a tarifája szerint, amelynek hálózatáról az SMS-t a néző indítja). Azok a telefonszámok, amelyekre SMS-ben pontszám illetve szavazat küldhető, a műsorban rendszeresen elhangzanak, illetve a képernyőn megjelennek, ahogy az a két számjegyből álló kód is, amely az egyes dalokhoz tartozik. A pontozásban és szavazásban külföldi nézők is részt vehetnek.

Az SMS-ben, a weboldalon vagy az applikáción keresztül történő pontozás és szavazás részletes szabályait legkésőbb A Dal 2016 első elődöntőjének sugárzását megelőző héten, de nem később, mint 2016. január 20-ig közzé kell tenni a Verseny honlapján.

MTVA