Egyéb

Egy hagyomány szerinti építő

A Halljad Izrael október 16-i adásában Dr. Raj Ferenc rabbi a hetiszakaszró beszélt, némi kritikai éllel.

Ön, testvéréhez, a néhai Raj Tamáshoz hasonlóan szintén a rabbi pályát választotta. Hogyan választotta ezt a hivatást?
Eddigi életem jelentős részét az Egyesült Államokban töltöttem, és ami érdekes lehet, mindig b betűs városokban szolgáltam, mint rabbi. Kezdtem Budapesten, onnan kerültem Brooklynba, innen Belmontba, végül Berkeleybe mentem. Miután eljöttem onnan, újra Budapesten vagyok. Úgy látszik, a b betűk kísérnek engem, olyannyira, hogy még itthon, az általános iskolában is a b osztályba jártam.

Önről azt is lehet tudni, hogy közösségeket alapít.
Ez azért így kis túlzás, mert a közösségeket közösen alapítjuk. A rabbi maga nem tud sokat tenni, neki társakra van szüksége. Az igaz, hogy ezt sikerrel végeztük mindenhol, én magam meg mindenhol próbáltam az adott közösséget építeni. Ez emlékeztet arra, hogy a zsidó hagyomány szerint, nagyon fontos szerepe van az építőknek. Ez már azért is fontos, mert a mostani hetiszakasz Háftárájában Ezsaiás prófétát idézzük, aki azt mondja: A Te gyermekeidnek nagy békéje lesz. A Talmud Brachot tratktátusában ezzel kapcsolatban az szerepel, hogy: Ne úgy olvassad, hogy a Te gyermekeid, hanem úgy, hogy a Te építőid. Valóban így van, a zsidó hagyomány elvárja tőlünk, hogy építők legyünk, nem csak a rabbi, hanem mindannyian!

Már megtudtuk, hogy mit olvasunk fel a hetiszakaszhoz tartozó Háftárában, a prófétai tanításban, de mi a mostani szidra?
Noéról szól a Tóra mostani szakasza. Be kell vallanom, Noé nem az én hősöm. Félreértés ne essék, nem kritizálni akarom őt, hiszen Noé egy átlagember volt. Ha lehet ilyet mondani, akkor egy átlagpróféta volt. Mindezek mellett, azt el kell ismerni, Noé egy nagyon fontos ember volt. Amikor a héber Bibliát olvassuk és tanuljuk, meg is kell jegyeznem, hogy amikor a Tórát tanuljuk, akkor egy áldást kell elmondani, de visszatérve a Bibliához, látunk benn egy fejlődést. Nagyon fontos, hogy lássuk, az emberiség fejlődik, de ahogy látjuk, Noé nem volt még a legfejlettebb, hiszen ő a második nemzedékhez tartozik az emberiség történetében, hiszen az első nemzedék tagja volt Ádám, Éva, Káin, Ábel.

Mi is a gond Noéval?
Én azt nem szeretem benne, hogy saját magával foglalkozik. Szerintem az lett volna a jobb, ha megpróbálja megtéríteni az embereket, akikkel együtt élt.

Akkor ezek szerint nincs is más ennyire demokratikus vallás, mint a zsidó, hiszen egy rabbi kritikával illetheti a Bibliát.
Igen, megteheti, ezzel nem is követ el semmilyen bűnt. A mi tradíciónkban nagyon fontos, hogy még Istennel is vitatkozunk, végül elfogadjuk, hogy Isten mindenható. Például a Kaddis imánk, amit a halottainkért mondunk el, az tulajdonképpen Istennek a fontosságát ismeri el.

Térjünk vissza akkor Noéhoz.
Én elvártam volna, persze ha akkor éltem volna, nem biztos, hogy lett volna merszem megtenni, amit kellett volna. De ő egy próféta volt, egy fontos ember, egy vezető, tehát megpróbálhatta volna megtéríteni az embereket. Kimehetett volna a főtérre, s ott elkezdhetett volna kiabálni, hogy emberek, térjetek meg! Ám ez nem történt meg. Nekem van egy számomra nagyon fontos bibliai parancsolatom, én ezt szeretném követni az életemben. Ez egyébként egy másik hetiszakaszban, a Ki técében van, így szól: Ne maradj közömbös! Elie Wiesel, a magyar származású író azt tanította nekünk, a szeretet ellentéte az nem a gyűlölet, hanem a közömbösség.

Amennyiben valaki szeretné az Ön tanítását meghallgatni Noé hetiszakaszáról, azt hol teheti meg?
Minden pénteken a Bálint Házban, a Bét Orim reformhitközségnél. Nagy örömmel mondhatom, hogy egyre többen vagyunk, például amikor nemrégiben elkezdtem hébert tanítani, olyan sok jelentkező jött, hogy életemben először kellett azt mondanom sokaknak, nem tudom elfogadni a jelentkezését. Csak tegnapelőtt voltunk 35-en egy kis teremben, ahol jelentősen túlléptük az adott terem befogadóképességét. A pénteki istentisztelet kezdete 18.15., előtte tanulás van, de magában az istentiszteletben is van egy tanítás.

Említette a reformhitközség szót, ezt kevesen érthetik. Az istentisztelet ugyanúgy zajlik a reform közösségben, mint másutt?
Igen, miután még nincs itthon zsinagógánk, ezért várjuk az embereket a Bálint Házba.
Ugyanakkor azt is kell tudni, hogy Magyarországon kívül Amerikában is vezet egy közösséget.

Én már ott egy emeritus rabbi vagyok, az egy tiszteletbeli cím, ugyanakkor csak ott nekem évente 70 bar micvom, bat micvam volt.

Köszönöm a beszélgetést, a tanítást.
Breuer Péter

Az interjú a 2015. október 16-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.

Videó ajánló

Olvasson tovább