×

Egyéb

Prof. dr. Schőner Alfréd: Vallási és világi stúdiumok széles tárháza a Zsidó Egyetemen

Hallgassa meg!

Vallási és világi stúdiumok széles tárháza a Zsidó Egyetemen Prof. dr. Schőner Alfréd, az OR-ZSE rektora a tanévzáró kapcsán nyilatkozott az egyetem hagyományairól, terveiről.

A rabbiképző rektori szobájában ülünk, de mióta is OR-ZSE a rabbiképző neve?

Másfél évtizede lesz, hogy elsőször akkreditálták az egyetemet, azóta szerepelünk azzal a névvel, hogy Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Ez a két egység foglalja magában a patinás intézményünk múltját, valamint bizonyos mértékben a jelenét is. Az elnevezés első tagja, az Országos Rabbiképző, mindenképpen jelzi, hogy a hagyományok szellemében, a zsidó vallástudományok szellemében szeretnénk nevelni a gondjainkra bízottakat. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a régi nagy tudósok által meghatározott zsidó tudományoknak és vallástudományoknak szeretne továbbra is otthont adni.

És a Zsidó Egyetem?

A második tagja az elnevezésnek, az a profil bővülését mutatja, hiszen korábban, mindenekelőtt rabbiképzés folyt nálunk, egy ideig pedagógus- és kántorképzés is folyt, mostanára már a vallástudományi egyetemen, úgynevezett világi stúdiumok is vannak. A teljesség igénye nélkül ezek a zsidó kultúratörténész, zsidó liturgia, judaizmus, szociális munkás tanulmányokat folytatnak nálunk, nem utolsósorban, pedig ismét akkreditált Phd képzés is folyik nálunk. Az egyetem profiljával kapcsolatban meg kell még jegyezni, hogy hosszú évek óta működik az egyetem valláskulturális és tudományos csoportja, a Kaufmann Dávid kutatócsoport. Ennek feladata a különböző szellemi termékeket összefoglalva, a modern kor vívmányait is felhasználva terjessze a zsidó vallástudományt és kultúrát.

Most zárult a 2014-15-ös tanév, mit vár a következőtől, van-e valamilyen üzenete a záruló és az induló tanéveknek az egyetem már eltávozott egykori vezetőjének, Scheiber Sándornak?

Az elmúlt 60 esztendőben két kiemelkedő vezető állt az intézményünk élén, 1985-ig Scheiber Sándor, a XX. századi magyar neológia kiemelkedő tudósa, rabbija, az ő halála után következett Schweitzer József, aki majd egy évtizeden át vezette az egyetemet. Kettőjük szellemisége, világlátása és hatása domináns módon hatott az itt tanító és tanulók szellemi arculatára, tehát amikor profilbővítésen gondolkodunk – márpedig gondolkodunk, erre kötelez bennünket az Akkreditációs Bizottság elvárása is – gazdagítani szeretnénk minden szakunkon a kínálatunkat, még szélesebbé tenni a szellemi tudományok tárházát, zsidó és nem zsidó honfitársaink, akár külföldiek előtt is.

Van az épületben egy legendás helyiség, amit régen mindenki úgy hívott, a főnöki szoba, a már említett két egykori rektor, Scheiber és Schweitzer professzorok szobája. Terveznek ezzel valamit?

Mi azt javasoltuk a Mazsihisz felé, hogy ebből a szobából készüljön egy Scheiber-Schweitzer emlékszoba, de van másik két szoba is, ezekből szeretnénk bővíteni a zsidó szellemi tudományok otthonát, ez lenne a Phd képzésünk színtere.

Idén lesz rabbi-, illetve rabbihelyettes avatás?

Közel egy évtizede avatunk rabbikat, rabbihelyetteseket. Idén két rabbihelyettes avatására kerül sor, Davidovics Lászlóéra, Kellerman Jichakéra.

Beszélt a profilbővítésről, várható valamilyen új szak beindítása is?

Új szakokat nem indítunk, már azért sem, mert ez nem úgy történik, hogy mi elhatározzuk annak beindítását. A Magyar pedagógiai rendszernek van egy belső struktúrája, szervezetei rendje, aminek alapján lehet szakokat elindítani. Újraindításon gondolkodunk, reményeim szerint a közeljövőben ez meg is valósul, a judaisztika és a héber nyelvtanár képzést szeretnénk ismételten elindítani.

Köszönöm a beszélgetést.

szerkesztő műsorvezető: Breuer Péter

Tovább a műsoroldalra>>>

Videó ajánló

Olvasson tovább