Egyéb

Virtuózok szavazás - Részvételi szabályzat

A „Virtuózok” című produkció a Classic Talents Hungary Kft. és a Telekom New Média Zrt. által szervezett SMS és applikációs szavazásának leírása és szabályai

virtuózok

I. ALAPFOGALMAK:
„Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor” szavazás

A 2014. december 12-én estétől egy héten át tart, a december 19-én zajló Finálé
végéig, alapdíjas, a +36-20/30/70-4422-999 számokon elérhető, SMS alapú
szolgáltatás, valamint a Virtuózok elnevezésű applikáción (továbbiakban: applikáció)
keresztüli szolgáltatás: szavazás „Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsorban”.
A szolgáltatás lényege, hogy a szavazás keretében a résztvevők SMS-ben és
applikáción keresztül szavazhatnak azokra a versenyzőkre, akiket a Döntőből a
Fináléba a zsűri juttatott tovább. Az érvényesen leadott szavazatok után a résztvevő
részt vesz a nyeremények kisorsolásában.
A Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor szavazásszolgáltatás (a
továbbiakban: szavazás) szervezője a Classic Talents Hungary Kft. és a Telekom New
Media Zrt. (a továbbiakban: TNM).

Résztvevők
Az alapdíjas SMS és applikációs szavazást igénybevevő személyeket a későbbiekben
résztvevűként definiáljuk.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:
1. A szavazás általános bemutatása:
Az M1 által sugárzott „Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsorhoz” kapcsolódó
szavazásszolgáltatás célja, hogy a résztvevők szavazatukkal a számukra
legszimpatikusabb versenyzőt hozzásegítsék a “Virtuózok komolyzenei
tehetségkutató műsor” fődíjának megnyeréséhez. A fődíjas a 3 finalista közül, a
versenyzőkre leadott szavazatok alapján kerül kiválasztásra a Finálé adásában. A
szavazatok által kialakult sorrend megállapítása a résztvevők által leadott szavazatok
számának összesítése után történik, azaz a véleménynyilvánítás döntően
befolyásolja a műsorban szereplő versenyzők esélyeit.
A műsor első hét adásában végig a zsűri döntései a mérvadóak, a castingokon és a
középdöntőkben is ők választják ki a továbbjutókat. Még a Döntőben is (december
12.) a zsűri választja meg a három korcsoport 3-3 versenyzőjéből azt az 1-1 embert,
akit méltónak talál arra, hogy korcsoportjának legjobbja lehessen és a Fináléban
megküzdhessen a nézők kegyeiért.

2. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS
Az applikáció ingyenesen elérhető azon résztvevők számára, akik érvényes
hozzáféréssel rendelkeznek az IOS és ANROID platformok alkalmazás központjaihoz,
valamint rendelkeznek érvényes FACEBOOK regisztrációval és INTERNET
hozzáféréssel.
A szolgáltatás lényege, hogy a szavazás keretében a résztvevők az applikáció
keretrendszerében található “Szavazás” elnevezésű funkcióban adhatják le voksaikat
a versenyzőkre. Egy szavazat leadása lehetséges 20 percenként. Különböző
mobilkészülékeken azonos Facebook profillal bejelentkezett felhasználók esetében
két szavazat között legalább 20 percnek el kell telnie, hogy a rendszer érvényesnek
minősítse a beérkezett szavazatot.

SMS SZAVAZÁS
Bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői
vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van
lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni.
Bármely hazai telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői
csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, a szolgáltatást igénybe
tudja venni.
Bármely külföldi mobiltelefon-szolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői
vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van
lehetőség Magyarország irányába, a szolgáltatást igénybe tudja venni.
Bármely külföldi telefonszolgáltató bármely ügyfele, aki/amely olyan előfizetői
csomaggal rendelkezik, amelyből alapdíjas SMS indítható, a szolgáltatást igénybe
tudja venni.
A résztvevő számára igénybe vehető szolgáltatás menete:
A résztvevők a televíziós adásból értesülnek az egyes versenyzőkhöz tartozó
számokról: (01, 02, 03), amelyek közül választhatnak, és azt elküldhetik az adásban
megadott telefonszámra, illetve az applikációban a versenyző nevére kattintva
adhatja le szavazatát.

3. A szolgáltatás időtartama
A szavazásszolgáltatás 2014. december 12-ától a Virtuózok műsorban elhangzó
időponttól vehető igénybe. A szavazási etap a 2014. december 19-ei élő adásban a
műsorvezető által közölt időpontig tart.
Abban az esetben, ha a szolgáltatási időszakon kívül résztvevők alapdíjas SMS-t
küldenek az adásban megadott számra, azt a rendszer már nem fogadja, így a
szolgáltatási időszakon kívül érvényes szavazat nem adható le.
Az adáshoz tartozó szavazási időszak kommunikálása a műsorban történik meg; a
műsorvezető által ismertetett időpontban kezdődik és a műsorvezető által
ismertetett időpontig tart, azaz a műsorvezető az adásban ismerteti a nézőkkel, hogy
a szavazást elindította, illetve lezárta, a szavazásnak vége, tovább érvényes szavazatot a rendszer nem fogad. A műsorvezető bejelentésére a rendszerben az
SMS szavazást – haladéktalanul – manuálisan a TNM indítja, illetve zárja le.
Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott SMS-ek számítanak,
amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TNM
által üzemeltetett technikai rendszerbe. Az érvényes szavazatok mennyiségéről
közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv mind az applikáció, mind az
SMS tekintetében.
Figyelem! A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha a szavazási időszak
(felfüggesztés vagy lezárás) végéig az aggregátorhoz meg is érkezik. Tekintettel a
különböző szolgáltatók (mobiloperátori és internetszolgáltató) hálózati kapacitására,
a szavazat beérkezése szolgáltatónként eltérő időt vesz igénybe. TNM
érvénytelennek tekinti azon szavazatokat, amelyek a szavazási etapon kívüli
időszakban érkeznek be.

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES
1. A nyeremények
A produkció adásában a szavazók között az adásban ismertetettek alapján
nyereményeket sorsolunk ki. Az élő adásban a nézőkkel és szavazókkal, képpel és
elhangzással ismertetjük a nyeremény-struktúrát.
A szavazás eredményének meghatározásakor (lezárás, sorrend, arányok) illetve a
nyeremények sorsolása közjegyző jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyv
készül.
Azok között a résztvevők között, akik helyes formában adták le érvényes
szavazatukat, a TNM közjegyző jelenlétében a számítógépes véletlenszerű algoritmus
segítségével kisorsolja a nyerteseket, illetve pótnyerteseket (utóbbiakat arra az
esetre, ha az alábbiak szerint a nyertes definiálása vagy a vele való kapcsolatfelvétel
sikertelen, vagy a nyertes az alábbiak szerint nem működik együtt).
A nyereményekről a résztvevők az adásból értesülnek. Nyereményt azok között a
résztvevők között sorsolunk ki, akik a szavazás során érvényes szavazatot küldtek
be. A telefonszám, illetve a Facebook regisztrációs név annyiszor kerül be az
adatbázisba, ahány érvényes szavazat érkezik erről a telefonszámról az adott élő
műsor szavazási ideje alatt. Ennek megfelelően, ha a szavazó az adás alatt több
szavazatot küld, akkor nagyobb esélye van a nyereményre.
A szavazásszolgáltatás teljes időszakára vonatkozólag 2 fődíj és adásonként változó
számú nyereménycsomag kerül kisorsolásra az érvényes SMS-t küldő résztvevők
között.

Nyeremények:
A nyereményváltoztatás jogát fenntartjuk, az aktuális nyeremények az adásban
megnevezésre kerülnek és a teletext 731. oldalán és a
www.mediaklikk.hu/virtuozok oldalon megtekinthetők.
Díjak:
• egy 1 hetes 100 órás intenzív angol kurzust, anyanyelvi környezetben, az
Angol Falu jóvoltából.
• 5 db, egyenként nyolcvanezer forint értékű Versace Bright Crystal
parfümcsomag, a kristálytiszta hangok támogatójától, az ORBICO BEAUTY
Kft-től.
• Az Ausztriai Apfelhof családi szálloda és élményfürdő felajánlásában, egy 2
felnőtt és 2 gyermek részére szóló vouchert, az élményfürdőbe szóló
belépővel és korlátlan italfogyasztással.
• Ferrari tesztvezetés a probavezetes.hu jóvoltából
A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően a Classic Talents Hungary Kft.
vagy annak megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket, a Classic Talents
Hungary Kft. által meghatározott helyen és időpontban. A nyeremények átadásáról
kép és/vagy hangfelvétel készülhet, amelyet az MTVA illetve a Classic Talents
Hungary Kft. az általa kiválasztott bármely televízió- és/vagy rádiócsatornán
korlátozás nélkül bemutathat, illetve az Interneten is nyilvánossághoz közvetíthet.

2. A nyertes definiálása
Nyertesként azonosítja a TNM azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le
SMS-ben és/vagy applikáción keresztül.
Az SMS szavazásban résztvevőt akkor tudjuk azonosítani nyertesnek, ha az alábbi
három információ közül legalább kettővel rendelkezik:
• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel
a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt
bemutatja;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja
igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri a nyertes SMS küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő
vette igénybe a szolgáltatást.
Nyertesként azonosítjuk azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le
applikáción keresztül, ha az alábbi információval rendelkezik:
• ismeri a szavazatot leadó nevét és e-mail címét;
Amennyiben a kisorsolt nyertes SMS-ben szavazatott, akkor minden esetben az
informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja
vissza a TNM, közjegyző jelenlétében, a sorolás után, és azt jegyzőkönyvben
rögzítik.

Amennyiben a kisorsolt nyertes applikáción keresztül szavazott, akkor minden
esetben e-mail címén és a facebookon keresi meg a TNM, közjegyző jelenlétében, a
sorsolás után és azt jegyzőkönyvben rögzítik.
3. A nyertes értesítése:
SMS-en történő szavazás esetén a kisorsolt nyertes(eke)t a TNM a nyertes
telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyeremény tárgyáról, valamint a
nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 60 (hatvan) percen belül
vagy az azt követő első munkanapon. Amennyiben a hívás sikertelen, úgy azt a TNM
3-szor egymás után megismétli. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike
sikertelen, úgy a TNM a soron következő pótnyertest telefonon keresztül értesíti.
Applikáción történő szavazás esetén a kisorsolt nyertes(eke)t a TNM a nyertest
írásban (e-mail címén és a facebook fiókján keresztül) értesíti a nyeremény
tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 60
(hatvan) percen belül vagy az azt követő első munkanapon. Amennyiben a nyertes
nem reagál 24 órán belül, úgy azt a TNM 3-szor egymás után megismétli. Ha az
összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a TNM a soron következő
pótnyertest értesíti.
Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja
akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás
céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és/vagy a
telefonbeszélgetés létrejön.
Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az adatrögzítés bármely
lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához
szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a
nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben
az esetben a sorsoláskor már kisorsolt soron következő pótnyertes válhat jogosulttá
a nyereményre.
A TNM a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig
őrzi meg.
4. A nyeremények kiadásának feltétele:
A sikeres értesítés alkalmával azonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak
szerint köteles megadni:
• név; anyja neve; születési hely és idő;
• személyi igazolvány szám és adóazonosító jel
Az azonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről a
1023 Budapest, Lajos u. 37. IV. em. 13. sz. alatt, a Classic Talents Hungary
telephelyén.
5. A nyereményigény érvényesítésének időtartama:
A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben ezen idő alatt az Classic
Talents Hungary Kft. vagy a TNM nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és
értesített nyertes ezen idő alatt sem veszi át nyereményét, úgy a nyertes
nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt közjegyző
jelenlétében a TNM újra kisorsolja azonos adatbázisából.
6. Adatkezelés
A résztvevő szavazatának leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények
átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet az MTVA illetve a Classic Talents
Hungary Kft. az általa meghatározott bármely médiaszolgáltató útján korlátozás
nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Az adás időpontjáról az MTVA és a
TNM közvetlenül állapodnak meg. Résztvevő egyben feltétlen hozzájárulását is adja
ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, az MTVA, a
Classic Talents Hungary Kft. valamint TNM vagy általuk meghatározott személy által
bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely
technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez,
terjesztéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely
egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék
lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.
A résztvevő a szavazással beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adatait a
TNM rögzítse, és azokat továbbítsa a Classic Talents Hungary Kft. részére a
nyereményátadás/kézbesítés céljából.
A résztvevő engedélyezi, hogy a Classic Talents Hungary Kft. valamint a TNM a
szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a
jogszabályoknak megfelelően kezelje.
A résztvevő kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a
szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel,
megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az általa a szavazáshoz megadott személyes adatokat a Classic Talents
Hungary Kft., valamint a TNM a szavazás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa,
kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval
feldolgoztassa.
A résztvevő a Classic Talents Hungary Kft. valamint a TNM munkatársaitól bármikor
tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az
esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni,
így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi
ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor
korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Classic
Talents Hungary Kft. 1023 Budapest, Lajos u. 37. IV. 13. sz., valamint a TNM Bp.
XXII. Nagytétényi u. 29. sz. alatti elérhetőségén.
Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.
A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a
résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.
A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében a Classic Talents Hungary Kft.
adatkezelő, míg a TNM a Classic Talents Hungary Kft. megbízása alapján és annak
keretei között adatfeldolgozó.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 68471/2013
7. Felelősség kizárása
A hibás (pl. rossz név, kód, tévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül
beérkezett szavazatokért az MTVA, a Classic Talents Hungary Kft. valamint a TNM
semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg
nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek, a
nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.
A Classic Talents Hungary Kft., valamint TNM a nyeremények tekintetében minőségi
felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a
nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.
8. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA
A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil
szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a bejövő SMS forgalmakat.
A TNM az SMS-ek feldolgozását saját hardver-, és szoftverrendszerén belül kezeli. Az
applikáción keresztüli szavazatok feldolgozását a Classic Talents Hungary Kft. végzi.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását
a TNM a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.
A résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját
akaratából, saját felelősségére vesz részt.
A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Szervező címén, valamint a műsor
honlapján: www.mediaklikk.hu/virtuozok oldalon, valamint a TXT 731. oldalán.
A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat
a Honlapon közzéteszi.
9. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek
A szolgáltatással kapcsolatban a TNM (1) 371-4820-as telefonszámon
elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TNM a beérkező
kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben
visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi
sorszámmal ellátott listát vezet. A TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott
hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

MTVA Telekom New Média Zrt.
Classic Talents Hungary Kft.

Videó ajánló

Olvasson tovább